Een afbeelding van Dettol Allesreiniger original

2e

halve prijs

Dettol Allesreiniger original

1,5 lNormale prijs per LT 2,53

Combineren mogelijk

3.79
1,5 l

Dettol Power & Fresh Allesreiniger zorgt voor een perfecte hygiëne in het hele huis. De driedubbele werking verwijdert gemakkelijk vet, voedselresten en vuil.

  • Dettol allesreiniger voor perfecte hygiëne
  • Driedubbele werking: Verwijdert vet, voedselresten en vuil
  • Laat een zichtbare glans achter
  • Frisse geur

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1.5 Liter

Kenmerken

  • Schadelijk

  • Groene Punt

Ingrediënten

Samenstelling

Ingrediënten: niet-Ionogene oppervlakteactieve stoffen.

Buiten het bereik van kinderen houden. Niet geschikt voor persoonlijk gebruik. Gebruiksaanwijzing: Naspoelen is niet nodig met uitzondering van oppervlakken waar het product onverdund gebruikt wordt of op oppervlakken die in contact komen met voedsel. Onverdund: Op een vochtige doek of direct op het oppervlak aanbrengen. Oppervlak naspoelen. Niet geschikt voor gelaagde vloeren, hout, stoffen, tapijt, staal, koper en messing.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.P264:Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Op een droge koele plaats.

Leverancier

RB Nederland
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp,
+31 (0)23 558 4500https://www.dettol.nl

844975