Een afbeelding van Fleuril Renew bloesem vloeibaar wasmiddel

2e

gratis

Fleuril Renew bloesem vloeibaar wasmiddel

24 wasbeurten

Combineren mogelijk

10.09
24 wasbeurten

Fleuril color wasmiddel bloesem, vloeibaar wasmiddel voor alle gekleurde was, wasmiddel om kleuren te beschermen en de vezels te herstellen.

Omschrijving

Inhoud en gewicht

27 toepassingen. 1.35 Liter

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

Samenstelling

5-15%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, < 5%: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, zeep, fosfonaten, Andere ingrediënten: Conserveringsmiddel, parfums, enzymen, Citronellol, Coumarin, Linalool, Limoneen, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Doseer de hoeveelheid wasmiddel in de dop van de fles, voeg de vloeistof toe aan het doseerbakje en start het wasprogramma - geniet van de betoverende geur!

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar …

Rechtop transporteren en opslaan.

Leverancier

Henkel Nederland
Postbus 2100 – 3430 CW Nieuwegein
0800-0228182

715761