Een afbeelding van Vapona Kruipende insecten spray bel

Vapona Kruipende insecten spray bel

400 mlPrijs per LT 18,73

Alleen in de winkel

7.49
400 ml

Vapona spray tegen kruipende insecten bestrijdt kruipende insecten, zoals mieren, vlooien, kakkerlakken en larven van tapijtkevers die zich schuilhouden in nesten, onder kasten en langs plinten.

 • De spray werkt snel en langdurig
 • De anti-insectenspray is al effectief bij een lage dosering

Omschrijving

Inhoud en gewicht

0.253 Kilogram

Kenmerken

 • Ontvlambaar

 • Schadelijk voor het milieu

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • IInhoud / verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.

Bewaren op een goed geventileerde plek, weg van eten en drinken. Niet gebruiken op voedsel, huisdieren, kookgerei of op oppervlakken waar er met voedsel wordt omgegaan. Niet gebruiken in de aanwezigheid van mensen of dieren. Bedek aquariums/terraria bij het spuiten . Vermijd contact met de huid en de ogen.

Leverancier

Henkel Nederland
Postbus 2100 – 3430 CW Nieuwegein
0800-0228182

664977