Een afbeelding van Blue Wonder Oven, grill & BBQ reiniger spray

Blue Wonder Oven, grill & BBQ reiniger spray

500 mlPrijs per LT 6,98
3.49
500 ml

Blue Wonder extreem krachtig en veelzijdig.

  • Verwijdert snel en grondig het ingebrande vet
  • Voor oven, grill en barbecue
  • Biologisch afbreekbaar

Omschrijving

  • Oven, grill & BBQ reiniger

Inhoud en gewicht

500 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

Ingrediënten

Samenstelling

Aqua Butoxydiglycol Sodium hydroxide Sodium Dodecylbenzenesulfonate Methylglycinediacetic acid, trisodium salt. Sodium Metasilicate Alkylaminopropionate Perfume

Gevaar: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Nevel niet inademen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bevat: natriumhydroxide.

Bereiding:
Breng de oplossing aan middels sprayflacon. Laat 5 tot 10 minuten inwerken. Zo nodig boenen met een borstel of schuurspons. Spoel hierna de behandelde onderdelen met warm water schoon. Bij sterk vervuilde barbecueroosters de behandeling eventueel enige malen herhalen.

Let op! Bij voorkeur het product eerst testen op een onopvallende plaats. Blue Wonder is een hoog geconcentreerd reinigingsmiddel. Verwijder gemorst product direct met water om schade te voorkomen. Oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen, moeten altijd zorgvuldig worden nagespoeld met schoon water om al het residu te verwijderen.

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Gevaar: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Nevel niet inademen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bevat: natriumhydroxide.

Voorzorgsmaatregelen

Na het werken met dit product handen grondig wassen.Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

Bewaren bij 0-30 graden

Leverancier

Blue Wonder
Leidsevaartweg 1 2106 NA Heemstede
0251-315683info@bluewonder.nlhttps://www.bluewonder.nl

842244