Een afbeelding van Blue Wonder Oven, grill & BBQ reiniger spray
Een afbeelding van Blue Wonder Oven, grill & BBQ reiniger spray
Een afbeelding van Blue Wonder Oven, grill & BBQ reiniger spray
Een afbeelding van Blue Wonder Oven, grill & BBQ reiniger spray

Blue Wonder Oven, grill & BBQ reiniger spray

0,5 lPrijs per LT 8,38
4.19
0,5 l

Blue Wonder extreem krachtig en veelzijdig.

 • Verwijdert snel en grondig het ingebrande vet
 • Voor oven, grill en barbecue
 • Biologisch afbreekbaar

Omschrijving

Inhoud en gewicht

500 Milliliter

Kenmerken

 • Corrosief

Ingrediënten

Samenstelling

Bevat: < 5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, < 5% anionogene oppervlakteactieve stoffen.

Breng de oplossing aan middels sprayflacon. Laat 5 tot 10 minuten inwerken. Zo nodig boenen met een borstel of schuurspons. Spoel hierna de behandelde onderdelen met warm water schoon. Bij sterk vervuilde barbecueroosters de behandeling eventueel enige malen herhalen.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen.
 • NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

Fles rechtop vervoeren en bewaren.

Leverancier

842244