Een afbeelding van Care Plus Anti-insect natural spray

Care Plus Anti-insect natural spray

15 mlPrijs per LT 239,33
3.59
15 ml

Care Plus Natural is gebaseerd op natuurlijke lemon-eucalyptus extracten. De werkzame stof Citriodiol is effectief tegen stekende insecten en teken en biedt tot 6 uur bescherming tegen steken en beten. Natural is geschikt voor kinderen vanaf 3 maanden en de gevoelige huid. Bevat geen Deet en tast geen kunststoffen aan.

  • Meer info? Bekijk hieronder de productinformatie
  • Persoonlijk advies nodig? Bel gratis: 0800-4040017. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. Of kijk op http://www.thuisarts.nl/
  • Wij adviseren u alleen tot aanschaf en gebruik van een zelfzorgmedicijn over te gaan indien u goed geinformeerd bent. De informatie op ah.nl vervangt niet het individueel advies van een arts, apotheker of drogist. Voor de volledige consumenten-informatie van een zelfzorgmedicijn, verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant, zoals goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. AH biedt deze verwijzingen, zoals het CBG, als service aan. AH is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de aldaar aangeboden informatie.
  • Er geldt voor dit product een maximum van 3 stuks per bestelling.

Omschrijving

  • Beschermt gemiddeld 4-6 uur tegen muggen, teken en knutten.
  • Buiten het bereik van kinderen houden.

Inhoud en gewicht

15 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Groene Punt

  • Gescheiden inzameling

Ingrediënten

Samenstelling

Samenstelling: Eucalyptus Citriodora, Oil, hydrated, cyclized 30% (CAS 1245629-80-4), Ethanol 27,5% w/w (CAS 64- 17-5), Propan-2-ol 11,8 % (CAS 67-63-0)

Het middel één keer per dag aanbrengen. Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats. Product spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen; verdeel het middel gelijkmatig over de huid. Niet gebruiken bij kinderen jongen dan 3 maanden. Het middel niet aanbrengen bij de ogen, op de lippen en op beschadigde huid (wonden). Eveneens niet aanbrengen op plaatsen waar door buiging van gewrichten, veelvuldige buiging van de huid normaal is; dus niet aanbrengen in de knieholte en de elleboogholte. Draag bij voorkeur een lange broek en shirt met lange mouwen.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Voorzorgsmaatregelen: Spuitnevel niet inademen.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Ontvlambare vloeistof en damp.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Schadelijk bij inademing.Bevat Citronellol ; Cineol ; Citronellal ; d-Limoneen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Leverancier

Tropenzorg B.V.
De Huchtstraat 14 NL-1327 EE Almere
+31 (0)36 5334711https://www.careplus.euhttps://www.malariafree2030.org

120141975