Een afbeelding van Care Plus Anti-insect deet spray

Care Plus Anti-insect deet spray

15 mlPrijs per LT 232,67
3.49
15 ml

Care Plus Anti-Insect Deet spray 40% is het sterkste insectwerend middel voor de huid. Bevat de bittere geurloze stof Bitrex om de kans op doorslikken te verkleinen. De werkzame stof is effectief tegen verschillende ziekte overbrengers, zoals (malaria)muggen en teken. Deet wordt geadviseerd voor bestemmingen waar een risico op malaria, dengue en gele koorts bestaat. Deet is geschikt voor alle bestemmingen, zowel ver weg, als dichterbij huis.

  • Meer info? Bekijk hieronder de productinformatie
  • Persoonlijk advies nodig? Bel gratis: 0800-4040017. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. Of kijk op http://www.thuisarts.nl/
  • Wij adviseren u alleen tot aanschaf en gebruik van een zelfzorgmedicijn over te gaan indien u goed geinformeerd bent. De informatie op ah.nl vervangt niet het individueel advies van een arts, apotheker of drogist. Voor de volledige consumenten-informatie van een zelfzorgmedicijn, verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant, zoals goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. AH biedt deze verwijzingen, zoals het CBG, als service aan. AH is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de aldaar aangeboden informatie.
  • Er geldt voor dit product een maximum van 3 stuks per bestelling.

Omschrijving

  • Gebruik als middel ter afwering van muggen en teken bij mensen vanaf 13 jaar.
  • Buiten het bereik van kinderen houden.
Doseringsvorm:
spray

Inhoud en gewicht

15 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Gescheiden inzameling

Ingrediënten

Samenstelling

Samenstelling: Actieve stof: N,N-diethyl-m-toluamide(DEET) 38.8% w/w (CAS134-62-3), Ethanol 60.0% w/w (CAS 64-17-5)

Gebruiksaanwijzing: Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen; verdeel het product gelijkmatig over de huid. Houd de verstuiver tenminste 15 cm vna de huid, niet direct in het gezicht sprayen. Om het gezicht te beschermen tegen beten, eerst wat product in de handpalm aanbrengen en dan uitsmeren over het gezicht. Het product niet aanbrengen op plekken waar door buiging van gewrichten, veelvuldige buiging van de huid normaal is; niet aanbrengen in de knie- en elleboogholten. Was de huid als irritatie optreedt. Niet toepassen onder kleding. Vermijd contact met ogen, slijmvliezen, neus, lippen en beschadige huid. Vermijd contact met voedsel, kunststoffen en gelakte oppervlakten.

Dosering:
Maximaal één keer per dag aanbrengen.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Restricties en waarschuwingen: Maximaal één keer per dag aanbrengen. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 13 jaar. Gebruik van het product wordt niet geadviseerd voor kwetsbare groepen, zoals zwangeren of vrouwen die borstvoeding geven. Voorzorgsmaatregelen: Bij het inwinnen van medisch advies, verpakking of het etiket ter beschikking houden. Spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Te gebruiken tijdens zwangerschap:
Mogelijk
Te gebruiken tijdens borstvoeding:
Mogelijk

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Licht ontvlambare vloeistof en damp.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Leverancier

Tropenzorg B.V.
De Huchtstraat 14 NL-1327 EE Almere
+31 (0)36 5334711https://www.careplus.euhttps://www.malariafree2030.org

120141959