AH Wascapsules kleur duo activ

20 wasbeurten
3.89
20 wasbeurten

Ah kleur wascapsules voor de gekleurde was.

  • Met actieve duo activ vlekverwijderaar
  • Houdt kleuren langer mooi
  • Schoon vanaf 30 graden celsius

Prijsfavoriet

Omschrijving

Extra informatie

Gebruiksaanwijzing: niet gebruiken bij een wasprogramma met voorwas. Sorteer het wasgoed volgens soort en kleur. Neem de aanbevolen hoeveelheid wascapsules. Plaats eerst de capsule onderin de trommel en leg het wasgoed daar bovenop.

Niet geschikt voor wol en zijde. Niet gebruiken voor korte wascycli. De machine niet overladen.

Inhoud en gewicht

20 Stuk

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval (BE) of weggooien bij restafval (NL). Bevat TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES en SUBTILISIN . Kan een allergische reactie veroorzaken.

833689