Een afbeelding van Corega Tabs 3 minuten

Corega Tabs 3 minuten

30 stuks
2.79
30 stuks

Corega reinigingstabletten reinigen de gebitsprothese beter dan normale tandpasta. In slechts 3 minuten doodt het tevens 99,9% van de bactieren die een slechte adem veroorzaken**in laboratoriumtesten.

 • Doodt 99,9% van de bacterien die een slechte adem veroorzaken*
 • Snelle, intensieve reiniging van de gebitsprothese in slechts 3 minuten
 • Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing: helpt het tegen tandplak
 • Voor een fris gevoel in de mond

Omschrijving

 • Buiten het bereik van kinderen houden
 • Medisch hulpmiddel
Doseringsvorm:
TABLETTEN

Extra informatie

tabletten of de oplossing niet in de mond nemen. Niet gebruiken als u gevoelig bent voor een van de bestanddelen. de reinigingsoplossing niet drinken of als mondspoelmiddel gebruiken. Raak de mond of de ogen niet aan na gebruik van de tabletten of oplossing. schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische reactie veroorzaken. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig uitspoelen met water gedurende enkele minuten. Buiten het bereik van kinderen en personen houden die het risico lopen het tablet of de oplossing onopzettelijk door te slikken. Na inslikken: een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij irritatie stop met het gebruik ervan en raadpleeg een arts.

Inhoud en gewicht

30 Stuks

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

 • 1639

Ingrediënten

Samenstelling

Samenstelling: Sodium bicarbonate, Citric acid, Potassium caroate (Potassium monopersulfate), Sodium carbonate, Sodium carbonate peroxide, TAED, Sodium benzoate, PEG-180, Sodium lauryl sulfate, VP/VA copolymer, aroma, Cellulose gum, CI 42090, CI 73015, CI 19140

1. Leg één Corega 3 Minuten tablet in voldoende zeer warm (niet heet) water zodat uw volledige of gedeeltelijke gebitsprothese, of uitneembare brug volledig bedekt is. 2. Na 3 minuten weken, de gebitsprothese met de oplossing en een zachte tandenborstel afborstelen. 3. Spoel de gebitsprothese grondig af onder stromend water. Gooi de resterende oplossing onmiddellijk na gebruik weg.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

VOORZICHTIG:
Tabletten of de oplossing niet in de mond nemen. Niet gebruiken als u gevoelig bent voor één van de bestanddelen.
De reinigingsoplossing niet drinken of als mondspoelmiddel gebruiken. Raak de mond of de ogen niet aan na gebruik van de tabletten of oplossing.

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Schadelijk bij inademing.

Voorzorgsmaatregelen

 • Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
 • Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 • Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 • Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Droog bewaren.

Leverancier

Haleon Netherlands B.V.
Postbus 757, 3700 At Zeist
0800-4090005nl.consumer-relations@gsk.comhttps://www.mydenturecare.com

834386