Een afbeelding van Witte Reus Waspoeder wasmiddel wit

Witte Reus Waspoeder wasmiddel wit

45 wasbeurten

Alleen in de winkel

21.98
45 wasbeurten

Witte Reus waspoeder is speciaal ontwikkeld voor de witte was.

 • Extra sterk tegen vlekken, extra veel schone was
 • Xl reuzenformaat van 45 wasbeurten
 • Witte Reus wast een berg, kost een beetje

Omschrijving

Inhoud en gewicht

45 Gebruik. 2.25 Kilogram

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

5-15%: anionogene oppervlakteactieve stoffen,< 5%: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen,fosfonaten,polycarboxylaten,Andere ingrediënten: parfums,enzymen,optische witmiddelen,Hexyl cinnamal

Samenstelling

5-15%: anionogene oppervlakteactieve stoffen,< 5%: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen,fosfonaten,polycarboxylaten,Andere ingrediënten: parfums,enzymen,optische witmiddelen,Hexyl cinnamal

Dosering: 105ml = 50gr. Bij was van 4-5 kilo, waterhardheid licht tot middelhard en normale bevuiling: doseer 105ml. Bij was van 4-5 kilo, waterhardheid licht tot middelhard en sterke bevuiling: doseer 160ml. Bij was van 4-5 kilo, waterhardheid hard tot zeer hard en normale bevuiling: doseer 135ml. Bij was van 4-5 kilo, waterhardheid hard tot zeer hard en sterke bevuiling: doseer 190ml. Bij was van 6-8 kilo, waterhardheid licht tot middelhard en normale bevuiling: doseer 160ml. Bij was van 6-8 kilo, waterhardheid licht tot middelhard en sterke bevuiling: doseer 255ml. Bij was van 6-8 kilo, waterhardheid hard tot zeer hard en normale bevuiling: doseer 210ml. Bij was van 6-8 kilo, waterhardheid hard tot zeer hard en sterke bevuiling: doseer 300ml. Bij een halve was, minimale dosering 30ml. Dosering handwas: 60ml op 10L. Bij lichte bevuiling: 4-5 kilo doseer 20ml minder / 6-8 kilo doseer 35ml minder. Inofrmatie over waterhardheid is verkrijgbaar bij het waterleidingbedrijf. Anti-kalkmiddel overbodig.

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Koel en droog bewaren.

Leverancier

Henkel Nederland
Postbus 2100 – 3430 CW Nieuwegein
0800-0228182

828222