Een afbeelding van HG Meubelolie eiken

stapelen tot

35%

HG Meubelolie eiken

140 mlNormale prijs per LT 55,64

vanaf maandag

Alleen in de winkel

7.79
140 ml

Hg meubelolie eiken verfraait eiken, mahonie of kersen meubels en zorgt dat ze in goede conditie blijven. Het is gemakkelijk op te brengen en geeft direct een zichtbaar resultaat.

 • Voedt, beschermt en verfraait
 • Geschikt voor gelakt en ongelakt hout

Omschrijving

Extra informatie

Hg meubelolie eiken verfraait eiken, mahonie of kersen meubels en zorgt dat ze in goede conditie blijven. Het is gemakkelijk op te brengen en geeft direct een zichtbaar resultaat.

Hg doet wat het belooft
Hg ontwikkelt producten vanuit de gedachte dat specifieke problemen om specifieke oplossingen vragen. HG biedt daarom een ruime keuze schoonmaakmiddelen die bestaat uit specifieke en kwalitatief hoogwaardige probleemoplossers voor reiniging, onderhoud en herstel.

Gebruiksaanwijzing
Voor gebruik dient het te behandelen hout schoon te zijn en adviseren wij het product voor gebruik op een onzichtbare plaats uit te proberen. Voor gebruik HG meubelolie goed schudden. Breng het dun en gelijkmatig aan met behulp van een niet pluizende doek. Wrijf daarna de olie direct en volledig uit.

Inhoud en gewicht

125 Milliliter

Kenmerken

 • Ontvlambaar

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

Samenstelling

bevat o.a.: alifatische koolwaterstoffen > 30% parfums: limoneen, coumarin, linalool, hydroxycitronellal

Gebruiksaanwijzing: Voor gebruik dient het te behandelen hout schoon te zijn. Eventuele vervuiling verwijderen. HG meubelolie schudden voor gebruik en dun en gelijkmatig aanbrengen met behulp van een nietpluizende doek. Wrijf de olie direct en volledig uit. Dit product altijd vooraf uitproberen op een kleine onopvallende plaats.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Bevat limoneen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Fles rechtop vervoeren en bewaren.

Leverancier

HG International b.v.
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande
+31 36 54 94 700+31 36 54 94 777https://www.HG.eu

805274