Een afbeelding van Tricel Zilver soda

Tricel Zilver soda

1 kgPrijs per KG 1,19
1.19
1 kg

Tricel Zilver soda is een natuurlijk schoonmaakmiddel met een krachtige en zuiverende werking.

 • Voeg soda toe aan je wasmiddel om de waskracht te versterken of aan je schoonmaaksop om de reinigende werking te versterken
 • Tricel Soda kent 1001 toepassingsmogelijkheden.
 • Voor een zuiverende en ontsmettende werking bij wondjes.

Omschrijving

Extra informatie

Fijne korrels, snel oplosbaar

Tricel Soda wordt op traditionele wijze geproduceerd en is dagelijks toepasbaar in en rondom het huis.

Inhoud en gewicht

1000 Gram

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

 • A.I.S.E 2010

Los de soda eerst op in heet water en voeg vervolgens koud water toe. Niet op aluminium gebruiken. Waterhardheid 10-16 DH: Dosering per 1 liter water 10 g. Waterhardheid >16 DH: Dosering per 1 liter water 15 g. 1 eetlepel = 10 g.

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • Na het werken met dit product … grondig wassen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Koel en droog bewaren. Na het openen van de verpakking de soda in een goed gesloten box/emmer bewaren.

Leverancier

Senzora BV
P.O. Box 104, 7400 AC Deventer The Netherlands
Tel.: +31 (0) 570 683 33info@senzora.nlhttps://www.senzora.com

820739