Een afbeelding van Dettol Allesreiniger spray badkamer

2e

halve prijs

Dettol Allesreiniger spray badkamer

500 mlNormale prijs per LT 5,98

vanaf maandag

Alle varianten, combineren mogelijk

2.99
500 ml

Dettol badkamerreiniger spray is een krachtige reinigingsspray voor de badkamer. De spray verwijdert moeiteloos hardnekkige kalkaanslag, badkamervuil en zeepresten.

  • Nieuwe, extra krachtige formule
  • Laat een zichtbare glans en frisse geur achter
  • Voor een perfecte hygiene
  • Speciaal voor de badkamer

Omschrijving

Inhoud en gewicht

500 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

  • A.I.S.E

Ingrediënten

Ingrediënten: Bevat minder dan 5% anionische oppervlakteactieve stoffen, parfum

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Bereiding:
Draai de spraydop op stand ON. Houd de fles recht en spuit van een afstand van 20 cm. Laat 20 seconden inwerken, veeg schoon en spoel af. Vóór gebruik eerst testen op een onopvallend vlak. Niet gebruiken op: • natuursteen zoals marmer en graniet • messing, koper en zink • geëmailleerd metaal • gepolijste elementen • linoleum • vinyl • textiel en tapijten • rubber • gematteerd of gezeefdrukt glas.

Gevarenaanduiding

Gevaar

H315:Veroorzaakt huidirritatie.H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P264:Na het werken met dit product de handen grondig wassen.P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Op een droge koele plaats.

Leverancier

RB Netherlands
Siriusdreef 14 2132 WT Hoofddorp
+31 (0)23 558 45 01https://www.dettol.nl

814180