Een afbeelding van Ariel Wasmiddel all-in-1 pods fresh sensations

Ariel Wasmiddel all-in-1 pods fresh sensations

14 wasbeurten

Alleen in de winkel

10.39
14 wasbeurten

Omschrijving

Inhoud en gewicht

14 Stuks. 14 Stuks. 352.8 Gram

Kenmerken

  • Corrosief

  • Recyclebaar

Ingrediënten

Samenstelling

Active Ingredient: Bevat MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Ingredients: >30% Anionogene oppervlakteactieve stoffen; 5-15% Zeep; <5% Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Fosfonaten; Enzymen, Optische bleekmiddelen, Parfums, Benzyl salicylate, Citral, Hexyl cinnamal, Limonene, Linalool.

Niet geschikt voor Wol/Zijde/Voorwas. Gevaar. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke regelgeving.

Gevarenaanduiding

  • Gevaarlijk
  • 0

Leverancier

P&G DCE bvba/sprl-Belgium Distr. Div.
P&G DCE bvba/sprl-Belgium Distr. Div., Temselaan 100, B-1853 Strombeek-Bever, Belgium
0800 022 8208

812244