Een afbeelding van Brise touch & fresh sandalwood navul duo

Brise touch & fresh sandalwood navul duo

20 mlPrijs per LT 159,50
3.19
20 ml

Glade touch & fresh sensual sandalwood & jasmine navulling duo. Verfris je huis met de geur van warme amber, sandelhout en verrassende tonen van bergamot en jasmijn.

  • Ervaar frisheid met touch & fresh
  • Geschikt om te gebruiken in de touch & fresh houder
  • Een frisse geur wanneer je het nodig hebt
  • Geur verrijkt met essentiele olien

Omschrijving

  • GLADE TOUCH&FRESH NAVUL DUO SENSUAL SANDALWOOD & JASMINE

Inhoud en gewicht

20 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Zeer licht ontvlambare aerosol.Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriftenVerwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof/ rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22
3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

811049