Een afbeelding van HG Groene aanslagreiniger

stapelen tot

35%

HG Groene aanslagreiniger

1 lNormale prijs per LT 8,99
8.99
1 l

Hg groene aanslagreiniger verwijdert op professionele wijze groene aanslag binnen 36 uur van allerlei ondergronden en beschermt daarna maanden tegen nieuwe aanslag. Onschadelijk voor gras en planten.

 • Voor grote oppervlakken tot 200m2
 • Zelfwerkend
 • Snel zichtbaar resultaat
 • In verdunde vorm geen effect op gras en planten

Omschrijving

Extra informatie

Hg groene aanslagreiniger verwijdert op professionele wijze groene aanslag binnen 36 uur van allerlei ondergronden en beschermt daarna maanden tegen nieuwe aanslag. Onschadelijk voor gras en planten.hg groene aanslagreiniger verwijdert algengroei van terrassen, paden, muren, daken, hout, terra cotta, etc. Het zet zich vast in de ondergrond waardoor het materiaal maanden goed is beschermd tegen nieuwe algengroei.

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Hg doet wat het belooft
Hg ontwikkelt producten vanuit de gedachte dat specifieke problemen om specifieke oplossingen vragen. HG biedt daarom een ruime keuze schoonmaakmiddelen die bestaat uit specifieke en kwalitatief hoogwaardige probleemoplossers voor reiniging, onderhoud en herstel.

Gebruiksaanwijzing
Hg groene aanslagreiniger moet bij droog weer aangebracht worden en bij voorkeur in een periode waarin de eerste 2 dagen geen regen verwacht wordt. HG groene aanslagreiniger oplossen in een verhouding van 1:20 met water, of een kwart fles op een halve emmer water. Breng de oplossing aan met een gieter, harde bezem of plantenspuit. Doordat HG groene aanslagreiniger geen schadelijke stoffen achterlaat, hoeft er niet te worden nagespoten. Na behandeling is het oppervlak voor maanden perfect beschermd tegen algengroei.

Inhoud en gewicht

1000 Milliliter

Kenmerken

 • Corrosief

 • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Werkzame stof en gehalte:N,N-didecyldimethylammoniumchloride: 50 g/l.

Samenstelling

Werkzame stof en gehalte: N,N-didecyldimethylammo-niumchloride: 50 g/l.

Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt. De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Het middel is bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik. B. Gebruiksaanwijzing voor het verwijderen van groene aanslag: Bij droog weer toepassen. Voor de behandeling eerst het aanwezige mos wegsteken. Spuiten (eventueel met pompdrukspuit), gieten, borstelen of schrobben met een 5% op lossing HG groene aanslagreiniger concentraat (1 liter op 20 liter water). Na enkele dagen dode algen/wieren, vuil, enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten respectievelijk af te schrobben. Om hernieuwde groei van groene aanslag tegen te gaan adviseren wij om het oppervlak nogmaals te behandelen volgens de gebruiksaanwijzing (voor het voorkomen van groene aanslag), zoals hieronder beschreven. B. Gebruiksaanwijzing voor het voorkomen van groene aanslag: Bij droog weer toepassen. Spuiten (eventueel met pompdrukspuit), gieten of borstelen met een 5% oplossing HG groene aanslagreiniger concentraat (1 liter op 20 liter water). Houd huisdieren weg van de behandelde plekken, zolang deze nog vochtig zijn. Verbruik: 100-200 m² per liter. 200 m² op gladde ondergronden (glas, marmer, kunststof). 100 m² op poreuze ondergronden (beton, baksteen, flagstones). Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Vorstvrij bewaren.

Leverancier

HG International b.v.
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere
https://www.hg.eu036‑5494700036 54 94 727036 54 94 777

55701