Een afbeelding van AH AA 1,5 volt batterijen

AH AA 1,5 volt batterijen

8 stuks
1.79
8 stuks

1,5V Mignon LR6 AM3 MN1500 Stilo

Prijsfavoriet

Omschrijving

Inhoud en gewicht

8 Stuks

Gevarenaanduiding

EUH210:Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Voorzorgsmaatregelen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.P223 - Contact met water vermijden.

587523