Een afbeelding van HG Toiletgel extra sterk

HG Toiletgel extra sterk

0,5 lPrijs per LT 13,58
6.79
0,5 l

Hg toiletgel extra sterk verwijdert eenvoudig probleemvervuiling in de toiletpot, zoals hardnekkige kalkaanslag, urinesteen of ander moeilijk te verwijderen aanslag, zonder het toilet aan te tasten.

 • Meest krachtig, meest grondig
 • Zelfwerkende reiniging
 • Tast glazuur, roestvrijstaal en chroom niet aan
 • Verwijdert de meest hardnekkige aanslag en urinesteen

Omschrijving

Extra informatie

Hg toiletgel extra sterk verwijdert eenvoudig probleemvervuiling in de toiletpot, zoals hardnekkige kalkaanslag, urinesteen of ander moeilijk te verwijderen aanslag, zonder het toilet aan te tasten.hardnekkige aanslag zit vaak aan de binnenzijde, de hals en onder de rand van het toilet. Hierdoor is een toilet niet hygienisch schoon, gaat muf ruiken en spoelt minder goed door. HG toiletgel extra sterk hecht zich aan het oppervlak van de toiletpot en verwijdert effectief alle probleemvervuiling.

Hg doet wat het belooft
Hg ontwikkelt producten vanuit de gedachte dat specifieke problemen om specifieke oplossingen vragen. HG biedt daarom een ruime keuze schoonmaakmiddelen die bestaat uit specifieke en kwalitatief hoogwaardige probleemoplossers voor reiniging, onderhoud en herstel.

Gebruiksaanwijzing
Spuit HG toiletgel extra sterk in een vloeiende beweging diep onder de rand en in de toiletpot. Laat vervolgens de gel minimaal 20 a 30 minuten inwerken. Borstel daarna de toiletpot goed schoon met een toiletborstel en spoel tot slot het toilet door.

Inhoud en gewicht

500 Milliliter

Kenmerken

 • Corrosief

Ingrediënten

Samenstelling

bevat o.a.: conserveringsmiddelen: formaldehyde

Gebruiksaanwijzing: Druk de zijvlakken van de dop in en draai tegelijkertijd de dop open. Spuit vervolgens de HG toiletgel extra sterk in een vloeiende beweging diep onder de rand en in de toiletpot. Laat de gel minimaal 20 - 30 minuten inwerken en borstel daarna de toiletpot goed schoon met een toiletborstel. Spoel tot slot het toilet door.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
 • NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Fles rechtop vervoeren en bewaren.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande
+31 36 54 94 700+31 36 54 94 777https://www.HG.eu

800083