Een afbeelding van Fleuril Renew color & fiber vloeibaar wasmiddel

1+1

gratis

Fleuril Renew color & fiber vloeibaar wasmiddel

24 wasbeurten
10.09
24 wasbeurten

Fleuril color wasmiddel, vloeibaar wasmiddel voor alle gekleurde was, wasmiddel om kleuren te beschermen en de vezels te herstellen.

Omschrijving

Inhoud en gewicht

27 toepassingen. 1.35 Liter

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

Samenstelling

5-15%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, < 5%: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, zeep, fosfonaten, Andere ingrediënten: Conserveringsmiddel, parfums, enzymen, Citronellol, Hexyl cinnamal, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Doseer de hoeveelheid wasmiddel in de deksel van de fles, voeg de vloeistof toe aan de trommel of doseerbakje en start het wasprogramma - geniet van de betoverende geur!

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar …

Rechtop transporteren en opslaan.

Leverancier

Henkel Nederland
Postbus 2100 – 3430 CW Nieuwegein
0800-0228182

789476