Een afbeelding van HG Hyginische whirlpoolreiniger

HG Hyginische whirlpoolreiniger

1 lPrijs per LT 11,49

Alleen in de winkel

11.49
1 l

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1000 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

Ingrediënten

bevat o.a.:
anionogene oppervlakteactieve stoffen 5-15%
niet ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%
parfums

Samenstelling

bevat o.a.: anionogene oppervlakteactieve stoffen 5-15% niet ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5% parfums

reinigingssysteem: 1. Vul het interne reinigingssysteem met de HG hygiënische whirlpoolreiniger. 2. Volg uitsluitend de gebruiksaanwijzing van uw whirlpool. Voor whirlpools zonder intern reinigingssysteem: 1. Vul uw whirlpool met warm water tot 5 cm boven de hoogste openingen van de water- of lucht-jets. 2. Doseer 50 ml – 75 ml HG hygiënische whirlpoolreiniger direct in het bad. 3. Stel alle systemen in werking en laat deze gedurende 15 minuten werken. 4. Het bad laten leeglopen en alleen even naspoelen met schoon water. De behandeling herhalen met schoon water is niet nodig. Om opbouw van vervuiling te voorkomen adviseren wij u om, afhankelijk van het gebruik van uw whirlpool, deze één keer in de 2 à 3 weken te reinigen. Verbruik: 50 ml-75 ml per reiniging.

Gevarenaanduiding

  • Gevaarlijk
  • Veroorzaakt huidirritatie.
  • Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

  • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • Buiten het bereik van kinderen houden.
  • Draag oogbescherming.
  • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
  • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Vorstvrij bewaren.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere
https://www.hg.eu036 54 94 700036 54 94 777036 54 94 727

598263