Een afbeelding van Care Plus Deet anti-insectenspray 40%

Care Plus Deet anti-insectenspray 40%

60 mlPrijs per LT 199,17
11.95
60 ml

U gebruikt Care Plus Deet ter voorkoming van beten en steken van insecten en teken wanneer deze in uw omgeving voorkomen en niet op een andere wijze geweerd kunnen worden. Voorbeelden van insecten zijn o.a. muggen, knutjes en zandvliegjes. Stekende insecten zijn niet alleen hinderlijk, maar zij kunnen soms ook infectieziekten veroorzaken, met name in de (sub)tropen. Door het gebruik van Care Plus Deet worden de insecten geweerd. U zult daardoor minder, of zelfs in het geheel niet, gestoken worden.

 • Meer info? Bekijk hieronder de productinformatie
 • Persoonlijk advies nodig? Bel gratis: 0800-4040017. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. Of kijk op http://www.thuisarts.nl/
 • Wij adviseren u alleen tot aanschaf en gebruik van een zelfzorgmedicijn over te gaan indien u goed geinformeerd bent. De informatie op ah.nl vervangt niet het individueel advies van een arts, apotheker of drogist. Voor de volledige consumenten-informatie van een zelfzorgmedicijn, verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant, zoals goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. AH biedt deze verwijzingen, zoals het CBG, als service aan. AH is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de aldaar aangeboden informatie.
 • Er geldt voor dit product een maximum van 3 stuks per bestelling.

Omschrijving

 • Middel ter afwering van muggen en teken bij mensen.
 • Lees voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing. Buiten het bereik van kinderen houden.
Doseringsvorm:
spray

Inhoud en gewicht

60 Milliliter

Kenmerken

 • Ontvlambaar

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

 • Groene Punt

Ingrediënten

Samenstelling

Actieve stof: N,N-diethyl-m-toluamide (DEET) 38.8% w/w (CAS 134-62-3), Ethanol 60.0% w/w (CAS 64-17-5)

Lees voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing. Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen; verdeel het middel gelijkmatig over de huid. Niet direct in het gezicht sprayen. Vermijd contact met ogen, slijmvliezen, neus en lippen en beschadigde huid. Het middel maximaal één keer per dag aanbrengen. Middel ter afwering van muggen en teken bij mensen. Beschermt de gebruiker gemiddeld 8 uur tegen steken van huismuggen, Anophelesmuggen (drager van parasiet die malaria kan veroorzaken) en Aedesmuggen (drager van gele koortsvirus) en 4 uur tegen tekenbeten. De beschermingstijd tegen sommige agressieve tropische tekensoorten kan korter zijn. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 13 jaar. Uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Spuitnevel niet inademen.

Dosering:
Het middel maximaal één keer per dag aanbrengen.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Niet direct in het gezicht sprayen. Vermijd contact met ogen, slijmvliezen, neus en lippen en beschadigde huid. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijke voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Spuitnevel niet inademen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 13 jaar

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.
 • Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.
 • Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
 • Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Verwijderen: Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelplaats voor klein chemisch afval.

Leverancier

Tropenzorg B.V.
De Huchtstraat 14 NL-1327 EE Almere
+31 (0)365334711https://www.careplus.eu

855526