Een afbeelding van Care Plus Anti insecten spray

Care Plus Anti insecten spray

60 mlPrijs per LT 199,83
11.99
60 ml

Care Plus Anti Insect Natural Spray is een sterk insectwerend middel op basis van lemon-eucalyptus extracten (zonder Deet). Care Plus Anti Insect Natural Spray beschermt de gebruiker gemiddeld 4-6 uur tegen muggen, teken en knutten. Anti-Insect Natural is geschikt voor kinderen vanaf 3 maanden.

  • Meer info? Bekijk hieronder de productinformatie
  • Persoonlijk advies nodig? Bel gratis: 0800-4040017. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. Of kijk op http://www.thuisarts.nl/
  • Wij adviseren u alleen tot aanschaf en gebruik van een zelfzorgmedicijn over te gaan indien u goed geinformeerd bent. De informatie op ah.nl vervangt niet het individueel advies van een arts, apotheker of drogist. Voor de volledige consumenten-informatie van een zelfzorgmedicijn, verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant, zoals goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. AH biedt deze verwijzingen, zoals het CBG, als service aan. AH is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de aldaar aangeboden informatie.
  • Er geldt voor dit product een maximum van 3 stuks per bestelling.

Omschrijving

  • Buiten het bereik van kinderen houden. Voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.
Doseringsvorm:
Spray

Inhoud en gewicht

60 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Ontvlambaar

  • Groene Punt

Ingrediënten

Samenstelling

Samenstelling: Actieve stof: Eucalyptus Citriodora Oil, hydrated, cyclized 30% w/w (CAS 1245629-80-4) Ethanol 27,5% w/w (CAS 64-17-5), Propan-2-ol 11,8 % (CAS 67-63-0).

Care Plus® Anti-Insect Natural Spray beschermt de gebruiker gemiddeld 4-6 uur tegen muggen, teken en knutten. Het middel één keer per dag opbrengen. Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats. Product spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen; verdeel het middel gelijkmatig over de huid. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 maanden. Het middel niet aanbrengen bij de ogen, op de lippen en op beschadigde huid (wonden). Eveneens niet aanbrengen op plaatsen waar door buiging van gewrichten, veelvuldige buiging van de huid normaal is; dus niet aanbrengen in de knieholte en de elleboogholte. Draag bij voorkeur een lange broek en/of shirt met lange mouwen. Voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

Dosering:
Het middel één keer per dag opbrengen.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inademing. Kan een allergische reactie veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Spuitnevel niet inademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 maanden. Het middel niet aanbrengen bij de ogen, op de lippen en op beschadigde huid (wonden). Eveneens niet aanbrengen op plaatsen waar door buiging van gewrichten, veelvuldige
buiging van de huid normaal is; dus niet aanbrengen in de knieholte en de elleboogholte.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Ontvlambare vloeistof en damp.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Schadelijk bij inademing.Bevat Citronellol ; Cineol ; Citronellal ; d-Limoneen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Leverancier

Tropenzorg B.V.
De Huchtstraat 14 NL-1327 EE Almere
+31 (0)36 5334711https://www.careplus.euhttps://www.malariafree2030.org

855541