Een afbeelding van HG 4 In 1 beschermer voor textiel

HG 4 In 1 beschermer voor textiel

300 mlPrijs per LT 30,97
9.29
300 ml

Hg 4 in 1 beschermer voor textiel is geschikt voor sportkleding, regenkleding, schoenen etc. Het product beschermt tegen vuil en vlekken en maakt het textiel ook waterafstotend.

 • Beschermt doeltreffend en eenvoudig
 • Voorkomt vlekken
 • Krachtige waterafstotende werking

Omschrijving

Extra informatie

Hg 4 in 1 beschermer voor textiel is geschikt voor sportkleding, regenkleding, schoenen etc. Het product beschermt tegen vuil en vlekken en maakt het textiel ook waterafstotend. hg 4 in 1 beschermer voor textiel beschermt onzichtbaar en onvoelbaar tegen het indringen van vlekken. Hierdoor kunnen koffie-, thee-, olie-, vet- en wijnvlekken simpel worden weggedept. Het is geschikt voor onder andere tuinmeubelkussens, parasols, tenten, meubelstoffering, gordijnen, regenkleding en sportkleding.

Hg doet wat het belooft
Hg ontwikkelt producten vanuit de gedachte dat specifieke problemen om specifieke oplossingen vragen. HG biedt daarom een ruime keuze schoonmaakmiddelen die bestaat uit specifieke en kwalitatief hoogwaardige probleemoplossers voor reiniging, onderhoud en herstel.

Gebruiksaanwijzing
Zorg ervoor dat het te behandelen materiaal schoon en droog is. Houd de spuitbus zoveel mogelijk rechtop en spuit op ongeveer 20 cm afstand het product in gelijkmatige banen op het te behandelen stuk textiel. Na ongeveer een uur drogen is het materiaal weer klaar voor gebruik, krachtig beschermd tegen vuil en laat het geen water meer door.

Inhoud en gewicht

300 Milliliter

Kenmerken

 • Ontvlambaar

 • Gezondheidsgevaar

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

 • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Samenstelling

bevat o.a.: alifatische koolwaterstoffen > 30%

Gebruiksaanwijzing: Voor gebruik de ondergrond op een onopvallende plaats op kleurechtheid testen. Als de kleur afgeeft, niet behandelen. Het te behandelen materiaal dient schoon en droog te zijn. Indien het te behandelen materiaal al voorzien is van een coating, kan dit de werking van het product verminderen. Houd de spuitbus rechtop en spuit op circa 20 cm afstand, in ruime mate, HG 4 in 1 beschermer voor textiel in gelijkmatige banen op het te behandelen oppervlak. Extreme overdosering (doordrenking) dient voorkomen te worden. Na ongeveer een uur drogen is het behandelde materiaal weer klaar voor gebruik en perfect beschermd. Om het textiel blijvend te beschermen, de behandeling af en toe herhalen. Verbruik: De inhoud van de bus is voldoende voor ca. 3,5 m2 textiel.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Inademing van spuitnevel vermijden.
 • Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
 • Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts/… raadplegen.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande
+31 36 54 94 700+31 36 54 94 777https://www.HG.eu

579489