Een afbeelding van Pledge Laminaatreiniger 5-in-1

2+1

gratis

Pledge Laminaatreiniger 5-in-1

750 mlNormale prijs per LT 2,87
2.15
750 ml

Pledge 5 in 1 laminaatreiniger reinigt, ontstoft, hydrateert, verfrist en beschermt laminaat en waterbestendige oppervlakken.

  • Dikke formule voor houten vloeren en meubels

Omschrijving

Inhoud en gewicht

750 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

Ingrediënten

Samenstelling

< 5% zeep, niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, perfume , Limonene, Geraniol, Dimethylol Glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

2 doppen product aan 5 liter warm water toevoegen. Met een spons, doek, of mop aanbrengen. Hoeft niet te worden afgespoeld of drooggeveegd. Bij gebruik op kwetsbare oppervlakken altijd eerst op een klein, minder zichtbaar gedeelte testen.

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Een bescherming voor de ogen dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22
3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl0800 0200 333

647562