AH Kalkreiniger

0,5 lPrijs per LT 2,18
1.09
0,5 l

AH kalkreiniger werd speciaal ontwikkeld om hardnekkige kalkaanslag te verwijderen en aan oppervlakken opnieuw glans te geven.

  • Hard tegen kalk.
  • Met veiligheidsdop.

Omschrijving

Inhoud en gewicht

500 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

639496