Blue Wonder Vloerreiniger

750 mlPrijs per LT 4,52
3.39
750 ml

Blue Wonder, 3x krachtiger.

  • Blue Wonder is 3x krachtiger
  • Blue Wonder is echt voor alle soorten vloeren
  • Geen strepen

Omschrijving

  • SORBO Blue Wonder Vloer 750ML

Inhoud en gewicht

840 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Let op! Bij voorkeur het product op een vochtige doek eerst testen op een onopvallende plaats. Blue Wonder is een hoog geconcentreerd reinigingsmiddel. Verwijder een gemorst product direct met water om schade te voorkomen. Blue Wonder Vloer-Reiniger niet gebruiken op onbehandeld aluminium. Waarschuwing: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie, een arts raadplegen. Bevat (R)-p-metha-1,8-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

629766