Een afbeelding van Finish Machinereiniger

Finish Machinereiniger

250 mlPrijs per LT 12,36
3.09
250 ml

Finish vaatwasmachinereiniger regular - 250 ml zorgt er voor dat uw vaatwasser weer glanzend, helder en fris is. Komt zelfs bij de lastige plekken. Rekent af met opgehoopte resten en kalk.

  • Verwijdert verborgen vuil op krachtige wijze
  • Voor een 100% betere reiniging
  • Grondige reiniging van vet en kalkaanslag
  • Een schone machine levert een schonere vaat

Omschrijving

Extra informatie

Een schone vaatwasmachine zorgt voor een schone vaat. Gun uw vaatwasmachine alleen het allerbeste met Finish machinereiniger original. Finish machinereiniger rekent grondig af met opgehoopte vetresten en kalk en maakt uw vaatwasser zelfs op de lastige plekken weer volledig schoon. Uw vaatwasmachine is weer stralend helder, glanzend en fris. Kenmerken van de Finish vaatwasmachinereiniger regular: - grondige reiniging van vet en kalk - zorgt voor een frisse geur in uw machine - gun uw vaatwasmachine het allerbeste - 100% betere reiniging van uw machine ten opzichte van wanneer u alleen Finish vaatwasmiddel gebruikt.

Inhoud en gewicht

250 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

Gevarenaanduiding

Gevaar

H315:Veroorzaakt huidirritatie.H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Leverancier

Reckitt Benckiser
Researchdreef 20 1070 Anderlecht
+32 (0) 2 524 18 11

537464