AH Paracetamol 500 mg

20 stuks
0.59
20 stuks

Albert Heijn Paracetamol 500 mg behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking. Albert Heijn Paracetamol 500 mg wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van milde tot matige pijn en/of koorts

 • Meer info? Bekijk hieronder de productinformatie
 • Persoonlijk advies nodig? Bel gratis: 0800-4040017. Wij zijn bereikbaar van ma t/m zo van 08.00 - 22.00. Of kijk op http://www.thuisarts.nl/
 • Wij adviseren u alleen tot aanschaf en gebruik van een zelfzorgmedicijn over te gaan indien u goed geinformeerd bent. De informatie op ah.nl vervangt niet het individueel advies van een arts, apotheker of drogist. Voor de volledige consumenten-informatie van een zelfzorgmedicijn, verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant, zoals goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. AH biedt deze verwijzingen, zoals het CBG, als service aan. AH is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de aldaar aangeboden informatie.
 • Er geldt voor dit product een maximum van 3 stuks per bestelling.

Omschrijving

Inhoud en gewicht

20 Stuk

Samenstelling

actief bestanddeel

De werkzame stof in dit middel is paracetamol..

Te gebruiken bij

Albert Heijn Paracetamol 500 mg behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking. Albert Heijn Paracetamol 500 mg wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van milde tot matige pijn en/of koorts. Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden dient u alsnog een arts te raadplegen. Vertel hem ook welke zelfzorggeneesmiddelen u gebruikt heeft en hoe lang.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Niet gebruiken wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel (zie bij Samenstelling).

Dosering

 • Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • De aanbevolen dosering is:
 • * Volwassenen: 1-2 tabletten van 500 mg per keer, maximaal 6 tabletten van 500 mg per dag
 • * Kinderen:
 • 4 - 6 jaar: ½ tablet van 500 mg per keer, maximaal 3-4 keer per dag
 • 6 - 9 jaar: ½ tablet van 500 mg per keer, maximaal 4-6 keer per dag
 • 9 -12 jaar: 1 tablet van 500 mg per keer, maximaal 3-4 keer per dag
 • 12-15 jaar: 1 tablet van 500 mg per keer, maximaal 4-6 keer per dag
 • Het minste aantal toedieningen per etmaal is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep. De tabletten met een ruime hoeveelheid water innemen.
 • - Tussen twee innamen dient minstens 4 uur te liggen.
 • - Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.
 • - De aangegeven dosering niet overschrijden.
 • - Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden volgens aangegeven doseringsschema.
 • - Albert Heijn Paracetamol 500 mg is voorzien van een breukgleuf om ze gemakkelijk door te breken.
 • - Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger wordt, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd.
 • De effectieve dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg/kg/dag (tot 2 g/dag) in de volgende situaties:
 • - volwassenen die minder dan 50 kg wegen
 • - milde tot matige leverinsufficiëntie, Syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht)
 • - uitdroging
 • - chronische ondervoeding
 • Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
 • In geval u bemerkt dat Albert Heijn Paracetamol 500 mg te sterk of juist te weinig werkt,
 • raadpleeg dan uw arts of apotheker.
 • RVG nummer 103682

627231