Een afbeelding van HG Duo ontstopper

stapelen tot

35%

HG Duo ontstopper

1 lNormale prijs per LT 13,89

vanaf maandag

13.89
1 l

Hg duo ontstopper is voor het ontstoppen van de meest extreme verstoppingen in de afvoer. Vanaf nu is er geen loodgieter meer nodig!

 • Verhelpt extreme verstoppingen direct
 • Onze krachtigste ontstopper
 • 2-componentenformule
 • Biologisch afbreekbaar

Omschrijving

Extra informatie

Hg duo ontstopper is voor het ontstoppen van de meest extreme verstoppingen in de afvoer. Vanaf nu is er geen loodgieter meer nodig! HG duo ontstopper is gebaseerd op een unieke 2-componententechnologie die werkt tegen verschillende extreme verstoppingen. In de keuken wordt dit vaak veroorzaakt door vet- en etensresten. In de badkamer vaak door tandpasta, haar, zeepresten en huidvetten. Beide componenten zijn gebruiksklaar en hoeven niet verdund te worden, waardoor het niet bruist en spat.

Hg doet wat het belooft
Hg ontwikkelt producten vanuit de gedachte dat specifieke problemen om specifieke oplossingen vragen. HG biedt daarom een ruime keuze schoonmaakmiddelen die bestaat uit specifieke en kwalitatief hoogwaardige probleemoplossers voor reiniging, onderhoud en herstel.

Gebruiksaanwijzing
Verstopping in de keuken: haal eerst zoveel mogelijk water wat niet meer wegloopt uit de gootsteen. Giet voorzichtig 1 deel (zie maatstrepen op de fles) van fles a (rode fles) in de verstopte afvoer. Giet daarna voorzichtig 2 delen (zie maatstrepen op de fles) van fles b (paarse fles) in de verstopte afvoer. Laat het geheel minimaal 1 uur inwerken. Hoe langer de inwerktijd, des te groter de kans dat de verstopping maximaal wordt opgelost. Indien mogelijk, toepassen voor het slapen gaan, zodat het de hele nacht kan inwerken. Spoel na met een ruime hoeveelheid water en giet vervolgens voorzichtig het restant aan vloeistof van fles a en daarna het restant van fles b in de afvoer om een optimale nawerking te verkrijgen. Laat ook dit 1 uur inwerken en spoel vervolgens na met een ruime hoeveelheid water.verstopping in de badkamer:haal eerst zoveel mogelijk water wat niet meer wegloopt uit de wasbak, douchebak of het bad. Giet voorzichtig 2 delen (zie maatstrepen op de fles) van fles a (rode fles) in de verstopte afvoer. Giet daarna voorzichtig 1 deel (zie maatstrepen op de fles) van fles b (paarse fles) in de verstopte afvoer. Laat het geheel minimaal 1 uur inwerken. Hoe langer de inwerktijd, des te groter de kans dat de verstopping maximaal wordt opgelost. Indien mogelijk, toepassen voor het slapen gaan, zodat het de hele nacht kan inwerken. Spoel na met een ruime hoeveelheid water en giet vervolgens voorzichtig het restant aan vloeistof van fles a en daarna het restant van fles b in de afvoer om een optimale nawerking te verkrijgen. Laat ook dit 1 uur inwerken en spoel vervolgens na met een ruime hoeveelheid water.

Inhoud en gewicht

2 Stuks

2 x 500 ml

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

 • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Samenstelling

bevat o.a.: anionogene oppervlakteactieve stoffen, chloorbleekmiddelen < 5%

Gebruiksaanwijzing: Let op: voor alle afvoeren geldt altijd; Eerst het product van fles A toevoegen en pas daarna het product van fles B. Bij een verkeerde volgorde zal het gewenste resultaat uitblijven. Verstopping in de keuken: 1. Indien er water in de gootsteen staat dat niet meer wegloopt, dit eerst zoveel mogelijk verwijderen. 2. Giet voorzichtig 1 deel (zie maatstrepen op de fles) van fles A in de verstopte afvoer. 3. Giet daarna voorzichtig 2 delen (zie maatstrepen op de fles) van fles B in de verstopte afvoer en laat het geheel minimaal 1 uur inwerken. Hoe langer de inwerktijd, des te groter de kans dat de verstopping maximaal wordt opgelost. Indien mogelijk daarom toepassen voor het slapen gaan, zodat het de hele nacht kan inwerken. 4. Spoel na met een ruime hoeveelheid water. 5. Giet vervolgens voorzichtig het restant (2 delen) van fles A en daarna het restant (1 deel) van fles B in de afvoer om een optimale nawerking te verkrijgen. Laat dit 1 uur inwerken en spoel nogmaals na met een ruime hoeveelheid water. Verstopping in sanitair: 1. Indien er water in de wasbak, douchebak of het bad staat dat niet meer wegloopt, dit eerst zoveel mogelijk verwijderen. 2. Giet voorzichtig 2 delen (zie maatstrepen op de fles) van fles A in de verstopte afvoer. 3. Giet daarna voorzichtig 1 deel (zie maatstrepen op de fles) van fles B in de verstopte afvoer en laat het geheel minimaal 1 uur inwerken. Hoe langer de inwerktijd, des te groter de kans dat de verstopping maximaal wordt opgelost. Indien mogelijk daarom toepassen voor het slapen gaan, zodat het de hele nacht kan inwerken. 4. Spoel na met een ruime hoeveelheid water. 5. Giet vervolgens voorzichtig het restant (1 deel) van fles A en daarna het restant (2 delen) van fles B in de afvoer om een optimale nawerking te verkrijgen. Laat dit 1 uur inwerken en spoel nogmaals na met een ruime hoeveelheid water.

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • Gevaarlijk
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Draag beschermende handschoenen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
 • Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
 • NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

Doosje rechtop vervoeren en bewaren. Flessen altijd koel, donker en rechtop bewaren.

Leverancier

HG International b.v.
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande
+31 36 54 94 700+31 36 54 94 777https://www.HG.eu

616448