HG Duo Ontstopper

1 lPrijs per LT 10,49
10.49
1 l

De HG duo ontstopper is speciaal ontwikkeld voor de meest hardnekkige verstoppingen die veroorzaakt zijn door vet- en etensresten (keukenafvoer) of door haar, tandpasta, zeepresten en huidvetten (sanitairafvoer). HG duo ontstopper is namelijk gebaseerd op een unieke 2-componenten-technologie waarmee u zelf eenvoudig de verschillende soorten hardnekkige verstoppingen doelgericht en effectief kunt verhelpen.

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1 Liter

Kenmerken

  • Schadelijk voor het milieu

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

bevat o.a.: anionogene oppervlakteactieve stoffen, chloorbleekmiddelen < 5%

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Draag beschermende handschoenen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Attentie: Doosje rechtop vervoeren en bewaren. Verstopping in de keuken: Haal eerst zoveel mogelijk water wat niet meer wegloopt uit de gootsteen. Giet voorzichtig 1 deel (zie maatstrepen op de fles) van fles A (rode fles) in de verstopte afvoer. Giet daarna voorzichtig 2 delen (zie maatstrepen op de fles) van fles B (paarse fles) in de verstopte afvoer. Laat het geheel minimaal 1 uur inwerken. Hoe langer de inwerktijd, des te groter de kans dat de verstopping maximaal wordt opgelost. Indien mogelijk, toepassen voor het slapen gaan, zodat het de hele nacht kan inwerken. Spoel na met een ruime hoeveelheid water en giet vervolgens voorzichtig het restant aan vloeistof van fles A en daarna het restant van fles B in de afvoer om een optimale nawerking te verkrijgen. Laat ook dit 1 uur inwerken en spoel vervolgens na met een ruime hoeveelheid water. Verstopping in de badkamer:Haal eerst zoveel mogelijk water wat niet meer wegloopt uit de wasbak, douchebak of het bad. Giet voorzichtig 2 del

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere
https://www.hg.eu

616448