Een afbeelding van Blue Wonder Allesreiniger

2e

halve prijs

Blue Wonder Allesreiniger

750 mlNormale prijs per LT 5,05
3.79
750 ml

Superkrachtige alles-reiniger.

 • Verwijdert met gemak vet
 • Verwijdert met gemak vuil
 • Verwijdert met gemak aanslag

Omschrijving

 • ALLES-REINIGER

Extra informatie

Voor keuken, aanrecht, afzuigkap, fornuis, vloeren, tegels, ramen, deuren, houtwerk, meubels, velgen en wasbare kleding.

Inhoud en gewicht

750 Milliliter

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

Samenstelling

Ingrediënten: Anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen <5%, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, parfums, D-LIMONENE.

Lichte vervuiling; halve tot hele dop per halve emmer water (20-40 ml per 5 liter). Flinke vervuiling; 2 hele doppen per halve emmer water. Hardnekkig vuil & vlekken; onverdund op vochtige doek aanbrengen, inwrijven, 5 minuten laten inwerken en dan met doek afnemen. Eventueel nabehandelen met schoon water om mogelijke streepvorming te voorkomen.

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Draag beschermende handschoenen, oogbescherming.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Leverancier

Blue Wonder
Leidsevaartweg 1, NL-2106 NA Heemstede, The Netherlands
+31 (0) 251 315683info@bluewonder.comhttps://www.bluewonder.com

591248