Het gebruik van kunstmatige intelligentie bij Albert Heijn

De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence / AI) gaan razendsnel. Technologie die veel nieuwe kansen biedt, maar ook tot nieuwe uitdagingen leidt. Bij Albert Heijn maken we ook gebruik van deze nieuwe technologie. Bijvoorbeeld om betere keuzes te maken, minder weg te gooien en voedsel op slimme manieren te produceren en te verpakken. Maar vooral ook om beter eten makkelijk, betaalbaar, heel lekker en voor iedereen bereikbaar te maken. We vinden het belangrijk om kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier te gebruiken. En daarom hebben we vijf principes opgesteld die ons hierin leiden.

Onze definitie van kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie, ook wel Artificial Intelligence genoemd en vaak afgekort als ‘AI’, is een manier waarop computers taken kunnen uitvoeren die mensen normaal gesproken doen. Het is alsof je je computer of telefoon een beetje 'brein' geeft. Voorbeelden zijn het begrijpen van menselijke taal, het leren van nieuwe informatie, het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen. AI werkt met bepaalde regels, die we ook wel algoritmes noemen, en een heleboel informatie die we het geven. Het doel van AI is om machines en computers slimmer te maken en hen te helpen dingen te doen die voorheen alleen door mensen gedaan konden worden.

Hoe wij kunstmatige intelligentie gebruiken

Bij Albert Heijn gebruiken we ook kunstmatige intelligentie. Bijvoorbeeld in de zoekfunctie op onze website waardoor we het onze klanten makkelijker maken om producten te zoeken. Of in Mijn Bonusbox waarin we onze klanten de beste persoonlijke Bonus aanbieding willen geven. We gebruiken het ook om minder voedsel te verspillen. Door onze voorspellings-algoritmes en ons dynamisch afprijs algoritme maken we het met oplopende kortingen aantrekkelijk voor onze klanten om producten te kopen waarvan de houdbaarheidsdatum bijna verloopt. We passen AI ook toe om onze vrachtwagens zo vol mogelijk te maken, hierdoor hebben we minder vrachtwagens nodig en dus minder CO2 uitstoot.

We passen ook zogenaamde generative AI toe, bijvoorbeeld in de receptenscanner waar klanten een foto van een recept kunnen uploaden en AI dit vertaalt naar een boodschappenlijstje.

Onze principes voor de toepassing van kunstmatige intelligentie

Voor onze samenleving. Voor elkaar.

De AI-toepassingen van Albert Heijn zijn erop gericht om mensen en onze samenleving te helpen. Met respect voor elkaar, gericht op onze bijdrage aan een gezonde, sociale en duurzamere samenleving.

Een vertrouwde partner.

De AI-toepassingen van Albert Heijn zijn eerlijk en we streven ernaar alle mogelijke vooroordelen te voorkomen. Ze behandelen iedereen hetzelfde, ongeacht hoe zij eruit zien, waar zij in geloven, of wie zij zijn. Het is er bovendien op gericht om onwaarheden en negatieve gevolgen te voorkomen.

Doorzichtig. Transparant. Uit te leggen.

De AI-toepassingen van Albert Heijn zijn zo gemaakt dat we kunnen laten zien wat het doet en waarom. Alleen zo kunnen mensen het begrijpen en kunnen we ervoor zorgen dat AI het juiste doet.

Veiligheid voorop.

De AI-toepassingen van Albert Heijn zijn zo ontworpen dat het gegevens en systemen beschermt tegen toegang door onbevoegden. Albert Heijn gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Er zijn verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Meer weten? Kijk op https://www.ah.nl/privacy.

Neemt verantwoordelijkheid.

De AI-toepassingen van Albert Heijn worden op een verantwoordelijke manier toegepast. De ontwikkelaars en het leiderschap van Albert Heijn blijven altijd verantwoordelijk voor het ethische gedrag van onze AI-toepassing.