Onze ambitie

Albert Heijn zet de stap richting B Corp certificering. Deze wordt toegekend aan bedrijven die voldoen aan hoge normen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Albert Heijn heeft als missie ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’ De B Corp certificering sluit naadloos aan bij de beweging die Albert Heijn maakt richting een gezonde, sociale en duurzame samenleving.

Om de B Corp certificering te kunnen behalen vindt er momenteel een uitgebreide assessment plaats door B Lab, de onafhankelijke non profit organisatie achter de certificering, op basis van strikte sociale- en milieunormen.

Over B Corp

B Corp is een certificering voor bedrijven die worden beoordeeld op hun sociale en milieu impact. Deze bedrijven zetten hun business in ‘as a force for good’. De bedrijven doorlopen een streng assessment waarin hun impact op vijf pijlers centraal staat: governance, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap. De B Corp community bestaat momenteel uit meer dan 6.500 B Corps verspreid over 89 landen. Bij Albert Heijn liggen er meer dan 40 B Corp merken in de schappen!

 

Om B Corp certificering te kunnen behalen moet een bedrijf:

  • Aantonen dat het hoog scoort op strikte sociale- en milieunormen door een B Impact Assessment-score van 80 of hoger te behalen. De B impact assessment is een online tool dat door middel van vragen meet hoe een bedrijf scoort op de 5 eerder genoemde pijlers (governance, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap).

  • Een juridische verbintenis aangaan waarin een bedrijf aangeeft er voor álle stakeholders te zijn.

  • Transparant zijn door de uitkomsten van de B Corp certificering te delen op de website van B Lab.

Elke drie jaar vindt er een her-certificering plaats om de B Corp certificering te behouden. Zo blijft een B Corp onderhevig aan continue verbetering.

 

Zo pakken we het aan

Albert Heijn zet in op de verduurzaming van het voedselsysteem in de hele keten op een manier die alle vijf de pijlers van B Corp certificering raakt: governance, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap. Door onder andere minder voedsel te verspillen, anders te verpakken en meer vega(n) en plantaardige producten in het assortiment op te nemen. Maar bijvoorbeeld ook door duurzamer transport, minder uitstoot van broeikasgassen, betere bescherming van mensenrechten en het ontwikkelen van productiemethoden die beter zijn voor dier, natuur en mens. Met het B Corp-raamwerk krijgt Albert Heijn inzicht in waar we onze sociale en ecologische prestaties nog verder kunnen verbeteren. Met deze inzichten kan Albert Heijn samen met onze partners in de voedselketen zorgen dat de geleverde inspanningen een positieve bijdrage leveren om de wereld beter achter te laten.

 

Klik hier voor meer info over onze inspanningen op verschillende thema’s: