Privacy- en cookiebeleid van Albert Heijn B.V.

Dit is het privacybeleid van Albert Heijn B.V. ("Albert Heijn"). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers en klanten van onze Albert Heijn winkels, website, webwinkels en andere diensten, zoals onze mobiele apps, waaronder de Appie app voor je mobiele telefoon. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Albert Heijn gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.ah.nl. Albert Heijn raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 3 februari 2015.

Download hier het volledige privacy statement:

Print als pdf

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Albert Heijn verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van de Nederlandse Albert Heijn winkels, website, webwinkels en andere diensten, zoals mobiele applicaties waaronder "Appie", "AH Zelfscannen" en de "Allerhande" apps.

Op de AH Website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Albert Heijn B.V., gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens heeft Albert Heijn haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens ("CBP") in Den Haag. In de meldingen is aangegeven welke gegevens Albert Heijn verwerkt, voor welke doeleinden en aan welke personen en of instanties de gegevens worden verstrekt, zie het openbare register van het CBP.

Inhoudsopgave Privacy- en cookiebeleid

1 Uitleg opbouw van dit Privacy- en cookiebeleid

In dit Privacy- en cookiebeleid beschrijven we per dienst welke persoonlijke gegevens Albert Heijn van je verwerkt om je deze specifieke dienst te leveren en wat dat precies betekent. Soms heb je voor een bepaalde dienst (zoals gebruikmaking van de Online Winkel van Albert Heijn) een Mijn ah.nl profiel nodig. In dat geval wordt dit bij de paragraaf over de Online Winkel van Albert Heijn vermeld en een link opgenomen naar de paragraaf over het Mijn ah.nl profiel, met uitleg welke gegevens we daarvoor verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en hoe lang we je gegevens daarvoor bewaren. Voor andere diensten is een Bonuskaart nodig, bijvoorbeeld voor de Sleutelservice. In dat geval wordt bij de paragraaf over de Sleutelservice aangegeven dat je een Bonuskaart nodig hebt met telkens een link naar uitleg over welke gegevens we daarvoor verwerken en voor welke doelen we dat doen.

2 Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan?

2.1 Winkelen bij Albert Heijn

Als je jonger bent dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Albert Heijn verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen. Sommige diensten (zoals online boodschappen bestellen of het Mijn Bonus-programma) zijn niet toegankelijk voor jongeren die jonger zijn dan 16 of 18 jaar. Wij informeren per dienst over de toepasselijke leeftijdsgrens. Bij aanvraag van een Bonuskaart kunnen we om je identiteitsbewijs vragen zodat we kunnen controleren of je jonger bent dan 16 jaar.

Voor welke doelen verwerkt Albert Heijn je gegevens?

Om te kunnen winkelen in een Albert Heijn winkel heb je geen Bonuskaart of registratie nodig. In sommige gevallen kan het zijn dat Albert Heijn wel persoonsgegevens van je verwerkt.

1. Een vraag stellen of een klacht indienen

1. Een vraag stellen of een klacht indienen

Wanneer je bij de servicebalie van een Albert Heijn winkel een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met de AH klantenservice, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Albert Heijn die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om je vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in onze klantenservice-databank. We kunnen je ook vragen om je contactgegevens zoals je naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres. Als je een vraag of klacht hebt over je Bonuskaart dan kunnen we ook je Bonuskaartnummer vragen. Wat gebeurt er als ik mijn Bonuskaartnummer opgeef aan de AH klantenservice?

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren vragen, klachten en je contactgegevens niet langer dan 2 jaar , tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.

2. Deelnemen aan een speciale actie

2. Deelnemen aan een speciale actie

Albert Heijn biedt regelmatig speciale acties aan waar je aan deel kunt nemen, zoals spaaracties, prijsvragen of promotionele kansspelen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit een folder, advertentie of website in te vullen om mee te kunnen doen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer je deelneemt aan een dergelijke speciale actie dan verwerkt Albert Heijn de door jou opgegeven contactgegevens zoals je naam, leeftijd, adres, woonplaats en/of e-mailadres om je deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Afhankelijk van de speciale actie verwerken we ook informatie over je deelname zoals je scores, inzendingen of spaarsaldo.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren inschrijvingen en informatie over je deelname nog na afloop van de actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. Hoe lang de bewaartermijn is communiceren wij per actie.

3. Air Miles sparen

3. Air Miles sparen

Met je Air Mileskaart kun je Air Miles sparen en inwisselen in de Albert Heijn winkels. Wij verwerken je Air Mileskaartnummer en de Air Miles die je hebt gespaard en ingewisseld bij Albert Heijn en geven deze gegevens door aan het bedrijf Loyalty Management Netherlands B.V. (LMN), dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de Air Miles.

Je kunt je Air Miles-saldo checken door je Air Miles of gekoppelde Bonuskaart te laten scannen bij een scanpaal in één van de Albert Heijn winkels. Wanneer je Air Miles inwisselt aan de kassa, vragen wij ter identificatie je postcode en huisnummer en geven die door aan LMN. Deze gegevens worden niet opgeslagen door Albert Heijn.

Wanneer je bij de servicebalie van een Albert Heijn winkel of de AH klantenservice een vraag stelt of een klacht indient over je gespaarde of ingewisselde Air Miles, dan kunnen we je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons uitsluitend voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Albert Heijn die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Albert Heijn heeft de mogelijkheid om bij LMN je naam- en adresgegevens op te vragen die bij je Air Mileskaart horen. Wij maken uitsluitend gebruik van deze mogelijkheid wanneer wij vermoeden dat er sprake is van fraude met de betreffende Air Mileskaart en zullen in geen ander geval aan LMN om je naam- en adresgegevens vragen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer je jouw Air Mileskaart laat scannen dan verwerkt Albert Heijn gegevens van je zoals je Air Mileskaartnummer, de Air Miles die je hebt gespaard bij Albert Heijn, Air Miles die je hebt ingewisseld bij Albert Heijn en het moment waarop wij de door jou gespaarde of ingewisselde Air Miles hebben doorgegeven aan LMN. In geval van een vermoeden van fraude kunnen wij ook over je naam en/of adresgegevens beschikken, zie hierboven.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je Air Mileskaartnummer onbeperkt en de mutaties in je Air Milessaldo niet langer dan 7 jaar. De gegevens die je opgeeft in geval van een vraag of klacht, bewaren we niet langer dan noodzakelijk voor de afhandeling daarvan. Naam en adresgegevens die we opvragen bij LMN in het geval dat we fraude vermoeden, bewaren wij voor de duur van het onderzoek en eventuele verdere procedures.

4. Camerabeveiliging

4. Camerabeveiliging

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze winkels met camera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze winkels word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.

Hoe lang bewaren wij videobeelden?

Wij bewaren videobeelden die wij registreren met onze beveiligingscamera's niet langer dan 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna verwijderen wij deze beelden.

5. Product recall

5. Product recall

Wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat wij hebben verkocht en wij dit product willen terugroepen (product recall), dan kunnen wij naast het plaatsen van persberichten op onze websites en in de landelijke dagbladen, in het belang van je welzijn ook rechtstreeks contact met je opnemen, uiteraard indien wij over je contactgegevens uit andere hoofde beschikken.

6. Deelnemen aan een klantenpanel

6. Deelnemen aan een klantenpanel

Albert Heijn doet regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van haar klanten over haar winkels, websites en andere producten en diensten. Hiervoor maakt Albert Heijn gebruik van klantenpanels. Indien je je hiervoor hebt ingeschreven, sturen we je een paar keer per jaar een uitnodiging om je mening te geven over een bepaalde winkel, website, product of dienst van Albert Heijn. Hiervoor verwerken we je contactgegevens. Per uitnodiging kun je zelf beslissen of je mee wilt doen of niet. Als je geen uitnodigingen meer wilt ontvangen, klik je op de link in de uitnodiging en daarna op "schrijf mij uit". Je gegevens worden dan verwijderd en je ontvangt geen uitnodigingen meer voor het onderzoek.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor het versturen van uitnodigingen tot deelname aan een klantenpanel verwerken wij gegevens zoals je klantenpanelinschrijving, e-mailadres, postcode, geboortedatum, Bonuskaartnummer, favoriete AH Winkel en de door jou ingevulde antwoorden.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je klantenpanelinschrijving en je contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je niet meer wilt meedoen met het klantenpanel.

2.2 Online diensten van Albert Heijn

Albert Heijn biedt een aantal online diensten aan, waaronder

 • de website van Albert Heijn op www.ah.nl ("AH Website"),
 • verschillende online services ("AH Online Services") die bereikbaar zijn via de AH Website zoals de online fotoservice van Albert Heijn ("AH Fotoservice"),
 • een aantal apps ("AH Apps") zoals de Allerhande app ("Allerhande app") en de persoonlijke boodschappenhulp Appie ("Appie") en
 • de online winkel ("Online Winkel van Albert Heijn") die bereikbaar is via de AH Website en Appie

Ook kun je je online inschrijven voor nieuwsbrieven van Albert Heijn.

1. AH Website en AH Apps (algemeen)

Wanneer je de AH Website bezoekt of de AH Apps gebruikt verwerken wij een aantal technische gegevens van je (zoals je IP-adres) om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Deze technische gegevens hebben we nodig om de functionaliteit van de AH Website en de AH Apps te bieden. Met deze gegevens zijn onze website- en appbeheerders in staat de AH Website en de AH Apps te beheren, bijvoorbeeld voor het oplossen van technische storingen of het verbeteren van de beschikbaarheid. Om te zorgen dat je informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, worden ook (functionele) cookies gebruikt. Klik hier voor meer informatie.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, tablet of smartphone, de bezochte web- of apppagina's, de internetbrowser waarmee je surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek/sessie.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze technische gegevens voor dit doel niet langer dan 1 maand.

2. Je Mijn ah.nl profiel

Je Mijn ah.nl profiel kun je aanmaken via de AH Website, of via Appie. Wanneer je de AH Website bezoekt of de AH Apps gebruikt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer

Met een Mijn ah.nl profiel kun je gebruik maken van verschillende functionaliteiten zoals het maken van boodschappenlijstjes en het bewaren van favoriete recepten (kookschrift) en plaatsen van huishoudtips op ons webforum. Met je Mijn ah.nl profiel kun je je verder aanmelden voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn, de Sleutelservice, de nieuwsbrieven, Profielen koppelen en het Mijn Bonus-programma van Albert Heijn.

Centraal beheer van je gegevens voor gebruiksgemak

De gegevens die je opgeeft bij je inschrijving voor de diverse diensten worden telkens opgeslagen in je Mijn ah.nl profiel. Deze gegevens kun je centraal inzien en beheren onder Mijn gegevens". Heb je gegevens eerder elders ingevoerd, dan worden deze bij inschrijving voor andere diensten voor-ingevuld op het moment dat je je daarvoor aanmeldt. Lees meer

 

Dit betekent dat alle gegevens die je online bij ons hebt opgegeven op één plek kunt inzien via je Mijn ah.nl profiel onder "Mijn gegevens". Je kunt deze gegevens daar ook wijzigen of in één keer wijzigen. Als je gegevens eenmaal voor een bepaalde dienst hebt opgegeven, en je je vervolgens aanmeldt voor een andere dienst waarvoor dezelfde gegevens nodig zijn, hoef je die gegevens niet nogmaals in te vullen maar worden die daar voor-ingevuld. Als de gegevens onjuist zijn, kun je ze daar wijzigen of in je Mijn ah.nl profiel. De wijzigingen worden dan automatisch voor alle diensten doorgevoerd.

Voordeelkaarten

Indien jij bij één van de online diensten het nummer van je Bonus-, Air Miles- en/of Gall & Gallkaart opgeeft, worden deze kaartnummers opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel. Je kunt daarna zelf kiezen voor welke andere diensten wij deze kaartnummers mogen gebruiken. Je kaartnummers worden dus pas doorgevoerd voor een andere (online) dienst als je bij je aanmelding voor die andere dienst aangeeft dat wij je kaartnummer ook daarvoor mogen gebruiken (enkel voor zover daarvoor relevant). Lees meer

 

Bijvoorbeeld: indien je al bent ingeschreven voor het Mijn Bonus-programma, en later je Air Miles kaartnummer opgeeft bij je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn, ga je vanaf dat moment alleen Air Miles sparen bij online boodschappen. Pas als je hebt aangegeven dat je je Air Miles kaartnummer ook wilt doorvoeren voor Mijn Bonus krijg je ook de extra Air Miles spaar- en inwissel mogelijkheden van het Mijn Bonus-programma. Indien je niet langer wilt dat je kaartnummer wordt gebruikt voor de (online) diensten van Albert Heijn kun je het betreffende kaartnummer wissen voor de betreffende dienst in je Mijn ah.nl profiel.

 

Wanneer je een Mijn ah.nl profiel opent en hiervan gebruik maakt, verwerken wij je gegevens om je Mijn ah.nl profiel aan te kunnen maken en de functionaliteiten van Mijn ah.nl te kunnen leveren. Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Om je Mijn ah.nl profiel te kunnen aanmaken en de functionaliteiten te kunnen leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je, waaronder je e-mailadres en wachtwoord. Hierdoor kun je gebruik blijven maken van je Mijn ah.nl profiel en zorgen wij ervoor dat je veilig kunt inloggen. Met een Mijn ah.nl profiel kun je gebruik maken van onze online functionaliteiten, zoals boodschappenlijstjes bewaren, je kookschrift bewaren, huishoudtips plaatsen op ons forum, en kun je je in- en uitschrijven voor bepaalde diensten en nieuwsbrieven. Als je via Appie een Mijn ah.nl profiel opent, kun je optioneel ook je Bonuskaartnummer opgeven. Lees meer hierover onder het kopje "Als je je Bonuskaartnummer opgeeft in je Mijn ah.nl profiel of bij je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn etc" in paragraaf 2.3.1 "Bonuskaart". Je kunt je gegevens in je Mijn ah.nl profiel zelf wijzigen of verwijderen en daar ook je instellingen voor diensten en nieuwsbrieven wijzigen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor het openen van je Mijn ah.nl profiel verwerken wij persoonsgegevens zoals je e-mailadres en wachtwoord. Als je via Appie een Mijn ah.nl profiel opent, kun je optioneel ook je Bonuskaartnummer opgeven. Afhankelijk van welke functionaliteiten je gebruikt, slaan wij de volgende gegevens voor je op: je favoriete AH winkel, je boodschappenlijst, je kookschrift, huishoudtips door jou geplaatst op ons forum, je favoriete Albert Heijn winkel en je in- en uitschrijvingen voor bepaalde diensten en nieuwsbrieven binnen Mijn ah.nl.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt je gegevens in je Mijn ah.nl profiel zelf wijzigen of verwijderen en daar ook je instellingen voor diensten en nieuwsbrieven wijzigen. Als je je gegevens hebt verwijderd uit je Mijn ah.nl profiel, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd. Voor meer informatie over het doen van verzoeken om inzage, correctie en verwijdering, klik hier.

3. Online boodschappen doen via Appie en ah.nl

 • Online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn is mogelijk via de AH Website en Appie. Wanneer je de AH Website bezoekt of de AH Apps gebruikt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer
 • Als je je wilt aanmelden voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn heb je een Mijn ah.nl profiel nodig. Voor het Mijn ah.nl profiel verwerken we onder meer je inloggegevens. Lees meer

Online boodschappen bestellen

Via de Online Winkel van Albert Heijn kun je snel en eenvoudig boodschappen bestellen en laten thuisbezorgen of ophalen bij een AH pick-up point. In de Online Winkel van Albert Heijn kun je ook producten uit het assortiment van Etos en Gall & Gall bestellen en laten afleveren. Lees meer

 

Via de Online Winkel van Albert Heijn kun je ook producten bestellen uit het Etos en Gall & Gall assortiment. Etos en Gall & Gall zijn dus geen aparte webwinkels, maar vallen onder de Online Winkel van Albert Heijn. De gegevens van de bestellingen uit het Etos en Gall & Gall assortiment worden uitsluitend verwerkt door Albert Heijn, die ook zorgt voor de aflevering van je bestelling. Tenzij je hiervoor kiest, geeft Albert Heijn geen persoonsgegevens van je door aan Etos of Gall & Gall.

Voor het doen van online boodschappen heb je een Mijn ah.nl profiel nodig en een aanvullende aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn. In uitzonderlijke omstandigheden kan Albert Heijn je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn blokkeren.

Wanneer jij je aanmeldt voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn, verwerken wij je gegevens om:

 

- je de Online Winkelfunctionaliteiten te kunnen leveren en je bestelling af te kunnen handelen. Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Als je online boodschappen wilt bestellen en deze wilt laten thuisbezorgen of wilt afhalen bij een pick-up point vragen wij je aan te melden voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn via de AH Website of via Appie.

Voor je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn verwerken wij je persoonsgegevens zoals adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres (om je bestelling te bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling, zoals het tijdstip van aflevering, de inhoud van je bestelling of de bereikbaarheid en beschikbaarheid van een pick-up point), geboortedatum (om te kunnen controleren of je oud genoeg bent om alcohol te bestellen) en telefoonnummer.

Jouw keuze; opgeven nummer Bonus-, Air Miles- en/of Gall & Gallkaart

Als je het nummer van je Bonus-, Air Miles- en/of Gall & Gallkaart opgeeft bij je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn, heb je ook in de Online Winkel van Albert Heijn recht op Bonuskorting, Air Miles sparen en/of korting op het Gall & Gall assortiment. Ter verificatie van je Bonuskaart wordt gecheckt of het Bonuskaartnummer bekend is in ons systeem. Indien jij in je Mijn ah.nl profiel of bij je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn het nummer van je Bonuskaart opgeeft, wordt dit nummer opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel. Je kunt zelf bepalen voor welke (online) diensten van Albert Heijn je je Bonuskaartnummer nog meer wilt laten doorvoeren. Lees meer over welke gegevens we verwerken voor je Mijn ah.nl profiel onder het kopje "Je Mijn ah.nl profiel" onder paragraaf 2.2 "Online diensten van Albert Heijn".

Let op: Indien je je Bonuskaartnummer opgeeft bij je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn, wordt je Bonuskaartnummer gekoppeld aan je naam en adresgegevens. Je naam en adresgegevens worden echter uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van je bestelling en zijn daartoe alleen toegankelijk voor degenen binnen Albert Heijn voor zover noodzakelijk voor de afhandeling van je bestelling. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor het doen van aanbiedingen (tenzij je je daarvoor specifiek hebt ingeschreven).

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om je bestellingen te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en (verzilverde) kortingscodes, ontvangen korting, gekozen pick-up point en zakelijke informatie als je een zakelijke klant bent (zoals nummer Kamer van Koophandel, bedrijfsnaam, factuuradres, sector, BTW-nummer), Bonus-, Air Miles- en/of Gall & Gall kaartnummer en gespaarde Air Miles.

Wij verwerken het Bonuskaartnummer om na te gaan of je Bonuskaart een geldige Bonuskaart is. Voor het verstrekken van Bonuskorting hoeven wij geen transactiegegevens te verwerken.

Albert Heijn verwerkt het Bonuskaartnummer en de aankoopgegevens van dit Bonuskaartnummer verder voor statistisch onderzoek naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten. De resultaten van dit onderzoek zijn niet herleidbaar tot individuele klanten. Zie voor meer informatie hier.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor

Wij bewaren de gegevens van je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn zolang je deze aanmelding aanhoudt. Wij bewaren je aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld. Als je het nummer van je Bonus-, Air Miles- en/of Gall & Gallkaart opgeeft worden deze gekoppeld aan je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn en opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel, totdat je deze nummers verwijdert in je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn. Als je je gegevens hebt verwijderd uit je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd, tenzij je nog onbetaalde bestellingen hebt.

 

- Om een creditcheck te doen wanneer je bestellingen via de Online Winkel van Albert Heijn wilt afrekenen op grond van een automatische incasso of op rekening. Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Wanneer jij een product bestelt via de Online Winkel van Albert Heijn dan betaal je pas bij aflevering van het product aan huis. Je kunt dan met pin betalen bij de bezorger. Als je regelmatig producten bij ons bestelt, dan kun je er ook voor kiezen om te betalen via een automatische incasso. Als je een zakelijke klant bent, kun je bovendien betalen op rekening. Voordat wij akkoord gaan met deze vorm van betaling zullen wij een beperkte creditcheck uitvoeren of er een risico is dat jij je betalingsverplichtingen niet zal nakomen (een creditscore check). Dit beperkte onderzoek voeren wij uit via een derde partij, te weten Experian.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Albert Heijn geeft je voorletters, achternaam, geboortedatum, postcode en huisnummer door aan Experian en voor zakelijke klanten verder zakelijke informatie (zoals Kamer van Koophandel uittreksel, bedrijfsnaam, factuuradres, sector, BTW-nummer).

Hoe lang gebruiken wij je resultaten van het onderzoek?

Wij gebruiken de uitkomst van de Experian creditcheck gedurende 12 maanden, daarna worden deze gegevens verwijderd.

 

- Om je eerdere aankopen in de Online Winkel van Albert Heijn en in de fysieke AH winkels te kunnen bijhouden zodat je gemakkelijker online boodschappenlijstjes kan opstellen en bestellingen kan plaatsen. Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Op de AH Website en in Appie kunnen we je op twee manieren inzicht geven in je eerdere aankopen en bestellingen. Hierdoor kun je gemakkelijk boodschappenlijstjes samenstellen en nieuwe bestellingen plaatsen.

 • Als je online boodschappen bestelt, tonen we de laatste 25 online bestellingen die je eerder bij ons hebt geplaatst. Je kunt je aankoopgegevens sorteren op "laatst of vaakst" gekocht.
 • Je kunt er ook voor kiezen je Bonuskaartnummer op te geven als je online boodschappen bestelt. Je kunt dan gebruik maken van de functionaliteit waarmee jij via Appie (na inloggen met je Mijn ah.nl profiel) of de AH Website je aankopen in de fysieke AH winkels van de laatste drie maanden kunt inzien (let op: op de AH Website en in Appie worden onder de knop "Eerder gekocht" respectievelijk "Mijn Aankopen" ook je online bestellingen van de laatste drie maanden getoond). Je kunt je aankoopgegevens sorteren op "laatst of vaakst" gekocht. Lees meer over wat er gebeurt als je je Bonuskaartnummer opgeeft binnen de Online Winkel van Albert Heijn onder het kopje "Als je je Bonuskaartnummer opgeeft in je Mijn ah.nl profiel of bij je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn etc. " onder paragraaf 2.3.1 "Bonuskaart". Als je de knop "Bonus" aanklikt kun je zien welke van je favoriete producten in de Bonusaanbieding zijn. Als je zoekt op producten voor je boodschappenlijstje, zetten we de producten die je eerder hebt gekocht hoger in de zoekresultaten (duidelijk te onderscheiden door een blauw ezelsoor).

Indien jij in je Mijn ah.nl profiel of bij je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn het nummer van je Bonuskaart opgeeft, wordt dit nummer opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel. Je kunt zelf bepalen voor welke (online) diensten van Albert Heijn je je Bonuskaartnummer nog meer wilt laten doorvoeren. Lees meer over welke gegevens we verwerken voor je Mijn ah.nl profiel onder het kopje "Je Mijn ah.nl profiel" onder paragraaf 2.2 "Online diensten van Albert Heijn".

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor (optioneel) je Bonuskaartnummer, je laatste 25 online bestellingen en de aankopen in de fysieke AH winkels van de laatste 3 maanden, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, en de gekochte producten en hoe vaak je een bepaald product koopt.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld. Je aankopen in de fysieke AH winkels bewaren we voor dit doel niet langer dan 3 maanden.

 

- Om je de online boodschappenhulp-functionaliteiten van de AH Website en Appie te leveren, zoals snel recepten opzoeken uit de Allerhande, een boodschappenlijstje maken en deze op loopvolgorde zetten. Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Via de AH Website en via Appie kun je naast online boodschappen bestellen ook onder meer snel recepten uit de Allerhande opzoeken, een boodschappenlijstje maken en deze op loopvolgorde zetten van de Albert Heijn winkel waar jij je inkopen doet.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Afhankelijk van welke functionaliteiten je gebruik maakt, verwerken wij je gegevens zoals je favoriete Albert Heijn winkel, je boodschappenlijstje, de loopvolgorde van je boodschappenlijstje en je favoriete recepten.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens maximaal 27 maanden nadat je de laatste keer van deze functionaliteit op de AH Website of via Appie gebruik hebt gemaakt.

 

- (e) Om je boodschappenlijst binnen de AH Website, Online Winkel en Appie uit te breiden met producten van websites van derden. Lees meer

Wat houdt dit doel in?

We bieden je de mogelijkheid om producten aan je boodschappenlijstje toe te voegen via geselecteerde websites van derden (zoals leveranciers van A-merken die Albert Heijn verkoopt). Op de sites van deze derden kun je hiervoor een knop vinden. Als je daar op klikt wordt het product automatisch aan je boodschappenlijst toegevoegd. We plaatsen daarvoor een iframe op de website van deze derden. Vervolgens kun je met je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn het product bestellen en door ons thuis laten bezorgen. Om het gebruik van deze functionaliteit te kunnen evalueren houden wij bij vanaf welke partnerwebsite je een product toevoegt aan je lijstje.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

We houden bij welke producten je op je boodschappenlijstje zet. Ook kunnen we zien vanaf welke partnerwebsite je producten aan je boodschappenlijstje hebt toegevoegd als je gebruik maakt van de hiervoor bedoelde knop.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens maximaal 27 maanden nadat je de laatste keer van deze functionaliteit op de AH Website of via Appie gebruik hebt gemaakt.

Blokkering van een aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn

Albert Heijn kan in een uiterst geval je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn blokkeren indien:

 • een door jou gegeven automatische incasso niet inbaar blijkt en Albert Heijn je herhaaldelijk heeft aangemaand;
 • je als zakelijke klant die op rekening betaalt, tekortschiet in je betalingsverplichtingen;
 • je herhaaldelijk en ten onrechte betwist dat bepaalde online bestelde producten niet zijn afgeleverd;
 • je online bestelde producten aan de deur weigert te betalen.
 • we vermoeden dat je online producten bestelt voor wederverkoop aan derden.

Indien je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn op grond van één van de bovenstaande redenen door ons wordt geblokkeerd, kun je geen online producten meer bestellen totdat je je betalingsachterstand hebt voldaan. Wanneer je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn wordt geblokkeerd, zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.

4. Appie

 • Als je gebruik maakt van Appie verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder het kopje "Gebruik van AH Website en AH Apps (algemeen) onder paragraaf 2.2 "Online diensten van Albert Heijn".Lees meer
 • Om gebruik te kunnen maken van sommige Appie functionaliteiten heb je een Mijn ah.nl profiel nodig. Voor het Mijn ah.nl profiel verwerken we onder meer je inloggegevens. Lees meer hierover onder het kopje "Je Mijn ah.nl profiel" onder paragraaf 2.2 "Online diensten van Albert Heijn".Lees meer

De mobiele applicatie Appie biedt verschillende functionaliteiten. Sommige functionaliteiten zijn ook beschikbaar via de Online Winkel van Albert Heijn of via de de AH Website Albert Heijn. Lees meer over de gegevens die in het kader van deze functionaliteiten worden verwerkt. De functionaliteiten die alleen via de mobiele applicatie Appie beschikbaar zijn, en de gegevens die in dat kader verwerkt worden, zijn hieronder beschreven.

 

- Bonuskaart toevoegen aan je Mijn ah.nl profiel door middel van scan Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Je kunt je Bonuskaart toevoegen aan je Mijn ah.nl profiel door deze met je mobiele apparaat te scannen. Lees meer over je Mijn ah.nl profiel.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Appie heeft hiervoor toegang nodig tot de camera van je mobiele apparaat. We verwerken je Bonuskaartnummer wanneer je je Bonuskaart scant.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Toegang tot de camera vindt plaats zodra je de functionaliteit inschakelt en vervolgens tot nadat de scan van de barcode is gemaakt. De scan zelf wordt niet opgeslagen. Lees meer over hoe lang wij je Bonuskaartnummer bewaren.

 

- Boodschappen toevoegen aan boodschappenlijst Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Via Appie kun je boodschappen toevoegen aan je boodschappenlijst door de barcode van een product te scannen, of door de het product door middel van spraak toe te voegen. Lees meer over je boodschappenlijst in paragraaf 2.2.2 "Je Mijn ah.nl profiel".

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Appie heeft hiervoor toegang nodig tot de camera en/of de microfoon van je mobiele apparaat. Nadat je een scan hebt gemaakt, verwerken we welke boodschappen je toevoegt aan je boodschappenlijst.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Toegang tot de camera vindt plaats zodra je de functionaliteit inschakelt en vervolgens tot nadat de scan van de barcode is gemaakt. De scan zelf wordt niet opgeslagen. Toegang tot de microfoon vindt plaats nadat je in algemene zin toestemming hebt gegeven voor deze mogelijkheid, en vervolgens zolang de je de knop met de microfoon ingedrukt houdt. De mogelijkheid van toegang tot de microfoon in algemene zin kun je beheren in de instellingen van je mobiele apparaat. Lees meer over hoe lang wij je Boodschappenlijstje bewaren.

 

- Eigen recepten toevoegen Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Je kunt in Appie een foto toevoegen aan je eigen recepten. Je kunt zowel een bestaande foto toevoegen vanuit je foto's of video's, of een nieuwe foto maken.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Appie heeft hiervoor toegang nodig tot de camera van je mobiele apparaat en/of tot de foto's of video's opgeslagen op je mobiele apparaat. We bewaren vervolgens de door jou toegevoegde foto's binnen je Mijn ah.nl profiel. Lees meer over je Mijn ah.nl profiel.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Toegang tot de camera vindt plaats zodra je de functionaliteit inschakelt en vervolgens tot nadat de foto gemaakt is. Toegang tot je foto's en video's vindt plaats nadat je toestemming hebt gegeven voor deze mogelijkheid in algemene zin en vervolgens zolang als nodig voor het toevoegen van een bestaande foto. De foto wordt opgeslagen bij het recept, totdat je het recept verwijdert of een nieuwe foto toevoegt. De mogelijkheid van toegang tot je foto's en video's in algemene zin kun je beheren in de instellingen van je mobiele apparaat. Lees meer over hoe lang wij je gegevens binnen je Mijn ah.nl profiel bewaren.

 

- Synchroniseren van boodschappenlijst en recepten Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Je kunt in Appie, onder "Instellingen" aangeven of je je boodschappenlijst en recepten wilt synchroniseren binnen je Mijn ah.nl profiel. Als je voor deze optie kiest, dan worden je boodschappenlijst en/of recepten beschikbaar gemaakt op andere apparaten waarop je met je Mijn ah.nl profiel bent ingelogd.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor de inhoud van je boodschappenlijstje en recepten (inclusief eventuele foto's die je hebt toegevoegd), en de gegevens van je Mijn ah.nl profiel. Lees meer over je Mijn ah.nl profiel.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Wij bewaren deze gegevens maximaal 27 maanden nadat je de laatste keer van Appie gebruik hebt gemaakt.

 

- Wijnvinder Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Wat houdt dit doel in?

Je kunt in Appie de barcode van een wijn scannen om zo meer over een wijn te weten te komen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Appie heeft hiervoor toegang nodig tot de camera van je mobiele apparaat.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Toegang tot de camera vindt plaats zodra je de functionaliteit inschakelt en vervolgens tot nadat de scan gemaakt is. De scan zelf wordt niet opgeslagen.

 

- Winkelvinder Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Je kunt in Appie op basis van je huidige locatie de dichtstbijzijnde Albert Heijn winkel vinden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Appie verwerkt hiervoor je geolocatie en heeft hiervoor toegang nodig tot de GPS functie van je mobiele apparaat.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Appie verwerkt je geolocatie nadat je de Appie applicatie toestemming hebt gegeven voor deze mogelijkheid en vervolgens voor zolang als de Appie applicatie actief is. Zodra je Appie verlaat zal je geolocatie niet meer verwerkt worden. Je kunt ervoor zorgen dat Appie geen toegang meer heeft tot de GPS functie door je toestemming in te trekken in de instellingen module van je mobiele apparaat.

 

- Communicatie met Albert Heijn via Appie Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Je kunt in Appie op verschillende manieren met Albert Heijn communiceren. Zo kun je suggesties ter verbetering van Appie aan ons sturen, Appie beoordelen, een bericht sturen aan onze klantenservice, en onze klantenservice bellen. Lees meer over contact met onze klantenservice.

Voor berichten aan onze klantenservice vragen we altijd je emailadres. Wij verwerken je emailadres alleen om op je berichten te reageren.

Als je onze klantenservice via Appie wilt bellen, dan vullen we het telefoonnummer van onze klantenservice voor je in waarna deze direct gebeld wordt.

Voor het beoordelen van Appie wordt je naar de betreffende app store van je mobiele apparaat geleid. Wij verwerken in dat geval geen gegevens van je.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Wij bewaren vragen, klachten en je contactgegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.

 

- Social media Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Je kunt via Appie recepten delen via Facebook en Twitter. Wanneer je in "Instellingen" de opties voor Facebook en/of Twitter aan zet, dan wordt je gevraagd je inloggegevens voor het betreffende sociale netwerk op te geven. Vervolgens kun je via "Recepten" ervoor kiezen om een recept via het betreffende sociale netwerk te delen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Via Appie wordt je gevraagd in te loggen op Facebook en/of Twitter. Je inloggegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan het betreffende sociale netwerk. Nadat je bent ingelogd op het sociale netwerk, geeft het sociale netwerk Albert Heijn toegang tot je naam, profielfoto en andere publieke informatie op het netwerk waarop je bent ingelogd. Wij gebruiken deze gegevens echter niet. We vragen je toestemming om namens jou op je sociale netwerk te kunnen posten. Wij doen dit zodat we de recepten die je zelf selecteert te kunnen delen. Wij zullen nooit voor andere doeleinden of uit eigen beweging op jouw sociale netwerk berichten posten.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Wij slaan je inloggegevens van je sociale netwerk niet op. Je zult wel ingelogd blijven op het sociale netwerk zolang als je de optie voor het betreffende sociale netwerk in "Instellingen" aan hebt staan.

 

- Suggestie voor draadloze netwerken Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Wanneer je in een AH winkel bent, dan kijkt Appie of er een AH netwerk beschikbaar is waar je gebruik van kunt maken. In veel AH winkels biedt Albert Heijn gratis wifi aan. Wanneer je wifi op je mobiele apparaat aan hebt staan, én je Appie open hebt staan, én er contact kan worden gemaakt met een hotspot in een AH winkel, dan verschijnt er een pop-up in Appie waarmee je wordt gevraagd of je van het AH netwerk gebruik wilt maken.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Appie heeft hiervoor toegang nodig tot de wifi antenne van je mobiele apparaat.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Toegang tot de wifi antenne vindt plaats zolang je Appie open hebt staan. Zodra je Appie sluit zal de toegang tot de wifi antenne eindigen.

 

- Caching Lees meer

Wat houdt dit doel in?

In Appie kunnen plaatjes van recepten, product informatie en je boodschappenlijst lokaal op je mobiele apparaat worden opgeslagen. Dit gebeurt zodat deze gegevens sneller beschikbaar zijn in Appie en er minder belasting is op je mobiele verbinding. Deze plaatjes e.d. worden opgeslagen in je foto's en video's / media map van je mobiele apparaat. Wij gebruiken deze toegang alleen om tijdelijk bestanden van Appie in op te slaan.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Appie heeft hiervoor toegang nodig tot de bestanden map van je mobiele apparaat.

Hoe lang hebben wij toegang tot je gegevens?

Toegang tot de bestanden map vindt plaats zolang je Appie op je mobiele apparaat hebt geïnstalleerd.

5. Elektronische nieuwsbrieven

Afhankelijk van waar je je voor onze nieuwsbrieven aanmeldt verwerken we (optioneel) ook nog andere gegevens van je. Als je je inschrijft via:

 

Op diverse plaatsen op de AH Website, je Mijn ah.nl profiel, de Online Winkel van Albert Heijn, de AH Fotoservice en de AH Apps kun je je aanmelden voor het ontvangen van onze elektronische nieuwsbrieven met onze aanbiedingen en algemene informatie over bijvoorbeeld onze winkels, het klantenpanel, promotionele acties en recepten. Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Wij verwerken je gegevens om onze nieuwsbrieven te versturen. Indien je deze digitale of papieren nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan kun je je uitschrijven via de in de nieuwsbrieven aangegeven wijze. Je kunt verder je instellingen voor de meeste nieuwsbrieven wijzigen via je Mijn ah.nl profiel.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven verwerken wij je inschrijving op de nieuwsbrieven en de door jou opgegeven contactgegevens zoals je e-mailadres. Optioneel kunnen we je ook vragen om je naam en geslacht zodat we je persoonlijk kunnen adresseren.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je inschrijving en je contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. In dat geval registreren we wel nog dat je je hebt afgemeld.

6. Profielen koppelen

Met de dienst "Profielen Koppelen" kun je samen met maximaal één andere gebruiker elkaars eerdere aankopen in de Online Winkel van Albert Heijn en in de fysieke AH winkels inzien. Bovendien kun je samen gebruikmaken van de verschillende onderdelen van het Mijn Bonus-programma (als jullie allebei het betreffende onderdeel aan hebben staan).

Je kunt een andere gebruiker uitnodigen voor het koppelen van een profiel via de tegel "Profielen Koppelen" in je dashboard. Je kunt alleen andere gebruikers uitnodigen van wie je het emailadres kent. Het is niet nodig dat de andere gebruiker al een Mijn ah.nl profiel heeft; deze kan na uitnodiging door de ander aangemaakt worden. Als de andere gebruiker al wel een Mijn ah.nl profiel heeft, dan is het van belang dat je het email adres opgeeft waarmee de andere gebruiker zijn of haar Mijn ah.nl profiel heeft aangemaakt. Nadat je het email adres hebt opgegeven, zal Albert Heijn een uitnodiging sturen. De profielen worden pas gekoppeld nadat de andere gebruiker in zijn of haar Mijn ah.nl profiel is ingelogd en de uitnodiging heeft geaccepteerd.

Inzien eerdere aankopen in de Online Winkel en de fysieke AH winkels

Wanneer jij gebruik maakt van de functionaliteit waarmee je je eerdere aankopen kunt inzien, dan heeft de ander ook inzage in jouw eerdere aankopen. Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Wanneer je je hebt aangemeld voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn, dan heeft de andere gebruiker, na het koppelen van profielen, inzage in jouw eerdere aankopen in de Online Winkel. Wanneer je gebruik maakt van de functionaliteit waarmee je de aankopen in de fysieke AH winkels van de laatste drie maanden kunt inzien (in je dashboard onder de tegel "Winkelaankopen inzien"), dan heeft de andere gebruiker inzage in jouw eerdere aankopen in de fysieke AH winkels. Lees meer onder 2.2.3 "Online boodschappen doen via Appie en ah.nl" en onder paragraaf 2.3.1 "Bonuskaart". Wanneer je de optie 'Winkelaankopen inzien' hebt aanstaan, dan is de aankoopgeschiedenis automatisch ook zichtbaar voor de gekoppelde gebruiker.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor de koppeling van je profiel houden wij bij wie je een uitnodiging stuurt en óf, en zo ja wanneer, deze gebruiker jouw uitnodiging accepteert.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je koppeling in principe voor onbepaalde tijd. Als je niet wilt dat de andere gebruiker inzage heeft in jouw eerdere aankopen, dan kun je óf jullie profielen ontkoppelen, óf je afmelden voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn en Winkelaankopen inzien. Wij zullen dan de inzage over en weer in eerdere aankopen per direct stopzetten. We zorgen ervoor dat de gegevens omtrent de koppeling binnen twee weken uit onze databases worden verwijderd. Lees meer over het doen van verzoeken om inzage, correctie en verwijdering in paragraaf 7 "Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering?".

Mijn Bonus-programma

Wanneer jij en de andere gebruiker allebei zijn ingeschreven voor het Mijn Bonus-programma, dan worden jullie gezamenlijke onderdelen van het Mijn Bonus-programma gekoppeld. Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Dit betekent dat persoonlijke aanbiedingen en bedankjes onder het Mijn Bonus-programma zullen worden gebaseerd op aankoop- en websitebezoekgegevens van zowel jou als degene met wie je je profiel hebt gekoppeld. Daarnaast kunnen de persoonlijke aanbiedingen, bedankjes en verjaardagsverrassingen worden opgehaald met zowel jouw Bonuskaart als de Bonuskaart van degene met wie je je profiel hebt gekoppeld. De onderdelen van het Mijn Bonus-programma worden alleen gekoppeld voor zover jullie allebei het betreffende onderdeel aan hebben staan. Bijvoorbeeld, als jij het onderdeel "bedankjes" uit hebt staan, dan worden de bedankjes van degene met wie je je profiel hebt gekoppeld alleen gedaan op basis zijn of haar aankoop- en websitebezoekgegevens, en kan jij deze bedankjes niet met jouw Bonuskaart ophalen. Lees meer over het Mijn Bonus-programma onder 2.3.3 "Mijn Bonus". De koppeling van profielen heeft alleen effect voor de gegevens waarover analyses plaatsvinden. Jullie krijgen geen inzage over en weer in elkaars gegevens (tenzij jullie eerdere aankopen in de Online Winkels en fysieke AH winkel hebben aangezet). Als je niet wilt dat de onderdelen van het Mijn Bonus-programma worden gekoppeld dan kun je óf jullie profielen ontkoppelen, óf je afmelden voor (de betreffende onderdelen) van het Mijn Bonus-programma.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor de koppeling van je profiel houden wij bij wie je een uitnodiging stuurt en óf, en zo ja wanneer, deze gebruiker jouw uitnodiging accepteert.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je koppeling in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt je profiel op elk moment ontkoppelen door je op www.ah.nl/mijn onder de tegel "Profielen Koppelen" af te melden. We zorgen ervoor dat de gegevens omtrent de koppeling binnen twee weken uit onze databases worden verwijderd. Lees meer over het doen van verzoeken om inzage, correctie en verwijdering in paragraaf 7 "Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering?". Analyses over aankoop- en websitebezoekgegevens zullen vanaf dat moment dan weer gescheiden plaatsvinden. Het kan tot maximaal 2 maanden duren voordat deze scheiding effect heeft voor wat betreft de persoonlijke aanbiedingen en bedankjes die je ontvangt.

2.3 Ons Bonuskaartprogramma

Je kunt bij Albert Heijn een Bonuskaart ontvangen. Met je Bonuskaart kun je niet alleen je vertrouwde Bonuskorting ontvangen maar kun je je ook inschrijven voor extra Services (zoals de Sleutelservice) en verder het persoonlijke Mijn Bonus-programma. Wij leggen je hieronder uit wat deze verschillende keuzes inhouden.

2.3.1 AH Bonuskaart

Met een Bonuskaart kun je profiteren van de landelijke Bonusaanbiedingen. Je kunt een Bonuskaart verkrijgen aan de servicebalie van iedere winkel van Albert Heijn. Wanneer je een Bonuskaart ontvangt, kun je deze direct gebruiken en ontvang je direct de landelijke Bonuskorting aan de kassa. Een Bonuskaart die je direct in gebruik neemt, is niet herleidbaar tot jou, tenzij je je hebt ingeschreven voor het Mijn Bonus-programma of je online hebt ingeschreven voor functionaliteiten of extra Services zoals de Online Winkel van Albert Heijn of de Sleutelservice). Lees meer

 

Je hoeft geen persoonsgegevens aan Albert Heijn te verstrekken om de algemene Bonuskorting te krijgen. Wanneer je bij het betalen van boodschappen in een winkel van Albert Heijn je AH Bonuskaart laat scannen, dan verwerken wij de aankoopgegevens die op de kassabon staan, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de betreffende Albert Heijn winkel, gekochte artikelen en bijbehorende bedragen, acties/verkregen kortingen, het AH Bonuskaartnummer en wijze van betaling. Deze aankoopgegevens zijn echter niet herleidbaar tot jou als persoon, omdat wij niet beschikken over je naam en adresgegevens.

Let op: als je met een vraag of klacht contact opneemt met onze klantenservice en je Bonuskaartnummer en contactgegevens opgeeft, beschikt Albert Heijn dan ook over je contactgegevens. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor het afhandelen van je vraag of klacht gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Albert Heijn die zich met de afhandeling daarvan bezighouden. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor het doen van aanbiedingen (tenzij je je daarvoor in ander verband specifiek hebt ingeschreven).

Let op: als je in verband met én vraag of klacht contact opneemt met onze klantenservice en je AH Bonuskaartnummer opgeeft, beschikt Albert Heijn nu ook over je adresgegevens. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Albert Heijn die zich bezig houden de afhandeling van je vraag of klacht. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor het doen van aanbiedingen (tenzij je je specifiek hiervoor hebt ingeschreven).

 

Wanneer je bij de kassa in een Albert Heijn winkel je Bonuskaart laat scannen of invoert via je Mijn ah.nl profiel of bij je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn, verzamelt en verwerkt Albert Heijn je gegevens voor de volgende doeleinden:

1. om je Bonuskortingen te kunnen verstrekken Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Met je AH Bonuskaart heb je recht op Bonuskorting. Ter identificatie van de AH Bonuskaart wordt deze bij aankoop gescand en de Bonuskorting verrekend op je kassabon.

Bonuskorting in de Online Winkel

Wanneer je optioneel je Bonuskaartnummer opgeeft bij je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn of via je Mijn ah.nl profiel, heb je ook in de Online Winkel van Albert Heijn recht op Bonuskorting. Ter verificatie van de Bonuskaart wordt gecheckt of het Bonuskaartnummer bekend is in ons systeem. Wij bewaren je Bonuskaartnummer zodat je deze niet bij een volgend bezoek opnieuw hoeft op te geven.

Indien jij in je Mijn ah.nl profiel of bij je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn het nummer van je Bonuskaart opgeeft, wordt dit nummer opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel. Je kunt zelf bepalen voor welke (online) diensten van Albert Heijn je je Bonuskaartnummer nog meer wilt laten doorvoeren. Lees meer over welke gegevens we verwerken voor je Mijn ah.nl profiel onder het kopje "Je Mijn ah.nl profiel" onder paragraaf 2.2 "Online diensten van Albert Heijn".

Let op: Indien je je Bonuskaartnummer opgeeft bij je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn, wordt je Bonuskaartnummer gekoppeld aan je naam en adresgegevens. Je naam en adresgegevens worden echter uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van je bestelling en zijn daartoe alleen toegankelijk voor degenen binnen Albert Heijn voor zover noodzakelijk voor de afhandeling van je bestelling. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor het doen van aanbiedingen (tenzij je je daarvoor specifiek hebt ingeschreven). Lees hier meer over welke gegevens we verwerken als je online boodschappen bestelt.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken het Bonuskaartnummer om na te gaan of je Bonuskaart een geldige Bonuskaart is. Voor het verstrekken van Bonuskorting hoeven wij geen aankoopgegevens te verwerken.

Albert Heijn verwerkt het Bonuskaartnummer en de aankoopgegevens van dit Bonuskaartnummer wel voor statistisch onderzoek naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten. De resultaten van dit onderzoek zijn niet herleidbaar tot individuele klanten. Klik hier voor meer informatie.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je Bonuskaartnummer in principe voor onbepaalde tijd zodat je altijd korting kan ontvangen als je gebruik maakt van je Bonuskaart. Als je je Bonuskaartnummer opgeeft in je Mijn ah.nl profiel of je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn dan wordt je Bonuskaartnummer opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel en je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn, totdat je je Bonuskaartnummer verwijdert uit je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn of je Mijn ah.nl profiel wist. Als je je gegevens hebt verwijderd uit je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd.

 

2. om je de Zelfscanservice met je Bonuskaart of je mobiele telefoon te leveren en te controleren of je alle producten in je boodschappenmand of -kar hebt gescand. Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Met je Bonuskaart kun je gebruik maken van de Zelfscanservice van Albert Heijn. Je scant dan de boodschappen die je wilt afrekenen met één van de handscanners of je eigen mobiele telefoon. Zo kun je nog sneller producten afrekenen.

Wanneer je een smartphone hebt, kun je gebruik maken van de service Zelfscannen via je mobiele telefoon. Om hiervan gebruik te kunnen maken, is het noodzakelijk dat je de app AH Zelfscannen en/of de app Appie installeert op je mobiele telefoon. Bij het eerste gebruik van de app AH Zelfscannen, of bij het eerste gebruik van de Zelfscanservice in Appie wordt door ons een unieke code vastgelegd, om je telefoon te kunnen identificeren tijdens het zelfscanproces. Deze unieke code betreft geen unieke telefoon ID (zoals bijvoorbeeld de UDID van Apple of een IMSI of IMEI nummer). Wanneer je niet langer gebruik wenst te maken van deze dienst, kun je de app AH Zelfscannen en/of de app Appie van je mobiele telefoon verwijderen en wordt ook deze unieke code verwijderd.

Om te kijken of je alle producten hebt gescand die in je boodschappenmand of -kar zitten, kunnen Albert Heijn medewerkers steekproefsgewijs een controle uitvoeren. Het ICT systeem in de betreffende winkel kan aangeven dat een controle dient te worden uitgevoerd. Een medewerker zal je boodschappen opnieuw scannen. Indien uit de controle blijkt dat niet alle producten zijn gescand, kan dat tot gevolg hebben dat het ICT-systeem van de betreffende winkel vaker een steekproefsgewijze controle uitvoert. Voor de medewerkers van de winkel is niet bekend wat de reden van de controle is als het ICT-systeem aangeeft dat een controle moet worden uitgevoerd. Bij misbruik van de Zelfscanservice kunnen we de Zelfscanservice blokkeren of aangifte doen. In het geval bij controle niet alle producten zijn afgerekend beschouwen wij dit als diefstal en kunnen wij aangifte doen bij de politie.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor je Bonuskaartnummer. Voor de service Zelfscannen via je mobiele telefoon verwerken wij ook de unieke code om je zelfscantransactie vast te kunnen leggen in ons ICT-systeem en bewaren we je scanlijst voor het kunnen beantwoorden van je eventuele vragen of klachten ten aanzien van de zelfscantransactie en voor het analyseren en oplossen van technische problemen.

Bij een controle worden geen persoonsgegevens geregistreerd en wordt niet gevraagd om een legitimatie. Bij registratie van het niet nakomen van de zelfscanverplichting, wordt het Bonuskaartnummer en de hoogte van het bedrag dat ten onrechte niet is gescand, opgenomen in het ICT-systeem van de betreffende winkel. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere Albert Heijn winkels of aan het Albert Heijn hoofdkantoor.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren een registratie in het ICT systeem van niet nakoming van de zelfscanverplichting, de unieke code en de scanlijst voor een periode van 3 maanden, waarna deze uit het systeem worden verwijderd.

 

3. voor het op anonieme basis onderzoek doen naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten om ons winkelaanbod en diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten af te stemmen. Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Albert Heijn voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige producten en diensten te evalueren en het assortiment, de locatie en inrichting van onze winkels, het winkelassortiment en marketing aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. De analyses worden uitgevoerd door geautoriseerde medewerkers die uitsluitend toegang hebben tot de transactiegegevens en geen toegang hebben tot de Bonuskaartnummers en eventueel andere geregistreerde gegevens van klanten. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor het Bonuskaartnummer en de aankoopgegevens, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de betreffende Albert Heijn winkel of de Online Winkel van Albert Heijn, de gekochte artikelen en de bijbehorende bedragen, de acties/verkregen kortingen, wijze van betaling en hoe vaak een bepaald product is gekocht.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren aankoopgegevens van AH Bonuskaarten 27 maanden. Hierna worden deze onomkeerbaar geanonimiseerd en kunnen we je aankoopgegevens niet meer herleiden tot je AH Bonuskaartnummer en je naam, adres en woonplaatsgegevens (mocht je die hebben opgegeven). De medewerkers die zich bezig houden met trendanalyses hebben sowieso geen toegang tot Bonuskaartnummers en NAW-gegevens.

 

4. Als je je Bonuskaartnummer opgeeft in je Mijn ah.nl profiel of bij aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn: om je de online Bonuskaart functionaliteiten te bieden (o.b.v. je eerdere aankopen) Lees meer

 • Als je gebruik maakt van de Online Winkel van Albert Heijn of Appie verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer
 • Als je je wilt aanmelden voor de Online Winkel van Albert Heijn heb je een Mijn ah.nl profiel nodig. Voor het Mijn ah.nl profiel verwerken we onder meer je inloggegevens. Lees meer
 • Als je je aanmeldt voor de Online Winkel van Albert Heijn verwerken we onder meer je contactgegevens.Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Je kunt er verder voor kiezen je Bonuskaartnummer op te geven in je Mijn ah.nl profiel of bij je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn. Je kunt daarna zelf bepalen voor welke andere online diensten binnen de AH Website, Appie en de Online Winkel van Albert Heijn je je Bonuskaartnummer nog meer wilt laten doorvoeren. Zo kun je ervoor kiezen om:

 • ook Bonuskorting te ontvangen op producten die je online bestelt. Ter verificatie van de Bonuskaart wordt gecheckt of het Bonuskaartnummer bekend is in ons systeem. Wij bewaren je Bonuskaartnummer zodat je deze niet bij een volgend bezoek opnieuw hoeft op te geven.
 • gebruik te maken van de functionaliteit waarmee je ook je aankopen in de fysieke AH winkels van de laatste drie maanden kunt inzien. Let op: op de AH Website en in Appie worden onder de knop "Eerder Gekocht" respectievelijk "Mijn Aankopen" ook automatisch je online bestellingen van de laatste drie maanden getoond. Je kunt je aankoopgegevens sorteren op "laatst of vaakst" gekocht. Hierdoor kun je gemakkelijk boodschappenlijstjes samenstellen en nieuwe bestellingen plaatsen. Je kunt onder de knop "Bonus" zien welke van je favoriete producten in de Bonusaanbieding zijn. We zullen dan de Bonusaanbiedingen van producten die je vaak koopt als eerste weergeven.

Als je binnen Appie je Bonuskaartnummer opgeeft en je zoekt op producten voor je boodschappenlijstje, zetten we de producten die je eerder hebt gekocht hoger in de zoekresultaten (duidelijk te onderscheiden door een blauw ezelsoor).

Indien jij bij je Mijn ah.nl profiel of je inschrijving voor de AH Webwinkels je Bonuskaartnummer opgeeft, wordt dit nummer gekoppeld aan je Mijn ah.nl profiel en daarmee doorgevoerd voor de andere Mijn ah.nl functionaliteiten en de online diensten waarvoor je je al hebt ingeschreven. Lees hier meer over welke gegevens we verwerken voor je Mijn ah.nl profiel.

Let op: Indien je je Bonuskaartnummer opgeeft bij je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn, wordt je Bonuskaartnummer gekoppeld aan je naam en adresgegevens. Je naam en adresgegevens worden echter uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van je bestelling en zijn daartoe alleen toegankelijk voor degenen binnen Albert Heijn voor zover noodzakelijk voor de afhandeling van je bestelling. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor het doen van aanbiedingen (tenzij je je daarvoor specifiek hebt ingeschreven). Lees hier meer over welke gegevens we verwerken als je online boodschappen bestelt.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Als je je Bonuskaartnummer opgeeft in je Mijn ah.nl profiel of bij je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn dan wordt je Bonuskaartnummer opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel totdat je je Bonuskaartnummer verwijdert uit je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel of je Mijn ah.nl profiel wist. We verwerken je gegevens om je ook Bonuskorting te geven op je online aankopen en verder verwerken wij je aankoopgegevens over de afgelopen 3 maanden, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de gekochte artikelen en hoe vaak je een bepaald product koopt.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je Bonuskaartnummer in principe voor onbepaalde tijd zodat je altijd korting kan ontvangen als je gebruik maakt van je Bonuskaart. Als je je Bonuskaartnummer opgeeft in je Mijn ah.nl profiel of bij je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn dan wordt je Bonuskaartnummer opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel totdat je je Bonuskaartnummer verwijdert uit je aanmelding voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn of je Mijn ah.nl profiel wist. Als je je gegevens hebt verwijderd uit je Mijn ah.nl profiel, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd. Wij bewaren je aankopen in de fysieke AH winkels voor dit doel voor 3 maanden.

2.3.2 Extra Services bij je AH Bonuskaart (zoals de AH Sleutelservice)

 • Voor sommige extra Services heb je een AH Bonuskaart nodig. In het kader van de AH Bonuskaart verwerken wij bepaalde gegevens van je. Lees meer
 • Services koppelen aan je AH Bonuskaart doe je via de AH Websites of Appie. Wanneer je de AH Website bezoekt of de AH Apps gebruikt verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer
 • Als je Services wilt koppelen aan je AH Bonuskaart heb je een Mijn ah.nl profiel nodig. Voor het Mijn ah.nl profiel verwerken we onder meer je inloggegevens. Lees meer

Albert Heijn biedt je de mogelijkheid om aan je Bonuskaart extra Services toe te voegen zoals de Sleutelservice. Wanneer je je aanmeldt voor een extra Service zullen wij je om de aanvullende persoonlijke gegevens vragen die nodig zijn voor het leveren van de betreffende extra Service. In het geval van de Sleutelservice betreffen dit je naam en adresgegevens. Als je je inschrijft voor de Sleutelservice wordt je Bonuskaartnummer opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel. Je kunt zelf bepalen voor welke (online) diensten van Albert Heijn je je Bonuskaartnummer nog meer wilt laten doorvoeren. Zo kun je ervoor kiezen om dan inzicht te krijgen in je eerdere aankopen in de Albert Heijn winkels zodat je gemakkelijker een boodschappenlijstje kunt samenstellen, eerder gekochte producten kan opzoeken en zien welke van je laatst of vaakst gekochte producten in de Bonusaanbieding zijn.

1. AH Sleutelservice

Wanneer je de AH Sleutelservice toevoegt aan je AH Bonuskaart kan Albert Heijn gevonden sleutelbossen en/of andere eigendommen aan je retourneren. Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Indien je online de Sleutelservice toevoegt aan je Bonuskaart zorgt Albert Heijn ervoor dat wanneer iemand een door jou verloren sleutelbos (met Bonuskaart sleutelhanger) bij ons aflevert, deze aan je wordt geretourneerd. Inschrijven kan online via je Mijn ah.nl profiel. Hiervoor verwerkt Albert Heijn je naam, (e-mail)adres en woonplaatsgegevens om contact met je op te kunnen nemen en/of de sleutels op te kunnen sturen. Indien jij bij je inschrijving voor de Sleutelservice je Bonuskaartnummer opgeeft, wordt dit nummer opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel. Lees hier meer over welke gegevens we verwerken voor je Mijn ah.nl profiel.

Let op: voor de Bonuskaart geldt dat indien je je inschrijft voor de Sleutelservice en je Bonuskaartnummer opgeeft, Albert Heijn dan tevens de beschikking krijgt over je naam en adresgegevens. Je naam en adresgegevens die je opgeeft ten behoeve van de Sleutelservice, worden door ons echter uitsluitend gebruikt voor het leveren van de Sleutelservice en zijn dus alleen toegankelijk voor degenen binnen Albert Heijn die zich bezig houden met het leveren van de Sleutelservice.

Als je je Bonuskaart als sleutelhanger aan je sleutelbos bevestigt zonder je in te hebben geschreven voor de Sleutelservice kunnen wij je je verloren sleutelbos niet teruggeven. In dat geval sturen we de sleutels door naar de politie Zaandam.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor je Bonuskaartnummer en de gegevens die je aan ons hebt opgegeven bij de inschrijving voor de Sleutelservice zoals je naam, geslacht, adres, woonplaats en telefoonnummer (optioneel).

Afmelden Sleutelservice

Je kunt er op elk moment voor kiezen om je af te melden voor de Sleutelservice. Dit kan je doen door in te loggen op je Mijn ah.nl profiel. Wij zullen dan je gegevens zoals je naam, adres- en woonplaats die je bij je aanmelding voor de betreffende extra Service hebt opgegeven verwijderen (tenzij die nog noodzakelijk zijn voor een ander extra Service waar je nog voor bent aangemeld).

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Voor dit doel bewaren wij je contactgegevens zolang je de Sleutelservice hebt gekoppeld aan je Bonuskaart (of zolang die nog noodzakelijk zijn voor een andere Service waar je nog voor bent aangemeld).

2.3.3 Mijn Bonus

 • Als je ervoor kiest om je in te schrijven voor het Mijn Bonus-programma door je Bonuskaart te activeren heb je een AH Bonuskaart nodig. Hiervoor verwerken we bepaalde gegevens van je. Lees meer
 • Je AH Bonuskaart activeren doe je via de AH Website of Appie. In dat verband verwerken we ook bepaalde technische gegevens van je. Lees meer
 • Als je je aanmeldt voor het Mijn Bonus-programma, heb je een Mijn ah.nl profiel nodig. Voor het Mijn ah.nl profiel verwerken we onder meer je inloggegevens. Lees meer
 • Onderdeel van het Mijn Bonus-programma is de AH Sleutelservice. Wij verwerken je contactgegevens ook voor dat doel. Lees meer

Je kunt er ook voor kiezen om naast de vertrouwde landelijke Bonusaanbiedingen nóg meer voordeel te ontvangen. Dat doe je door je Bonuskaart te "activeren". Als je je inschrijft voor het Mijn Bonus-programma door je Bonuskaart te activeren, ontvang je persoonlijke aanbiedingen (ook wel Exclusieve Deals genoemd), bedankjes, acties en relevante informatie die echt welkom zijn omdat ze goed aansluiten bij je boodschappenlijstje. Aanbiedingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • extra Bonuskortingen op producten die je vaak koopt. Of op producten waarvan we denken dat ze je zullen aanspreken. Bijvoorbeeld omdat je in het verleden vergelijkbare producten hebt gekocht of omdat andere klanten vergelijkbare producten kochten.
 • speciaal door Albert Heijn geselecteerde aanbiedingen of kortingen op producten namens onze partners, waarvan wij denken dat ze je zullen aanspreken op basis van producten die je eerder hebt gekocht bij Albert Heijn, of op basis van jouw profiel of voorkeuren. Wij geven hiervoor geen gegevens over jou door aan onze partners.
 • bijzondere voordeeltjes en bedankjes zoals korting op bezorgkosten bij online bestellen, uitnodigingen voor wijnproeverijen, toegang tot sample producten, deelname aan speciaal voor jou geselecteerde winacties, of Air Miles Bonus Deals in je favoriete AH winkel en recepten voor of informatie over producten die je vaak koopt.
 • extra spaar- of inwisselmogelijkheden op basis van je Air Mileskaart (als je ervoor kiest je Air Mileskaart te koppelen).
 • een verrassing rond je verjaardag (als je dat hebt aangegeven).
 • verder word je ook geattendeerd indien producten die je vaak koopt in de landelijke Bonusaanbieding zijn.

Als je je inschrijft voor het Mijn Bonus-programma maak je automatisch gebruik van extra Services, zoals de Sleutelservice.

Wanneer je je inschrijft voor je Mijn Bonus-programma door je Bonuskaart te activeren, vragen wij je om aanvullende persoonlijke gegevens zoals je naam, geslacht, adres en woonplaats. Deze gegevens zijn nodig voor het leveren van de diverse voordelen van het Mijn Bonus-programma.

Voor het doen van de persoonlijke aanbiedingen analyseren we welke producten je vaak bij ons koopt, wat je op onze website bekijkt en vergelijken dit met dat van andere klanten. Indien je je inschrijft voor het Mijn Bonus-programma door je Bonuskaart te activeren, gaan we vanaf dat moment persoonlijke aanbiedingen doen. Op het moment van activering analyseren we daarvoor je aankoop- en websitebezoekgegevens van de voorafgaande 3 maanden. Dit kan een kortere periode zijn als je je nieuwe Bonuskaart pas net in gebruik hebt genomen omdat pas vanaf ingebruikname van je nieuwe Bonuskaart deze gegevens daaraan worden gekoppeld. Als je je nieuwe kaart langer in gebruik hebt analyseren we uiteindelijk je aankoop- en websitebezoekgegevens over een periode van maximaal 27 maanden. Op basis hiervan sturen we je persoonlijke mailings. De persoonlijke mailings versturen we gemiddeld 2x per week per e-mail en soms per post. Ook worden persoonlijke aanbiedingen getoond op de AH Website en in Appie.

Voor het deelnemen aan het Mijn Bonus-programma hebben we je toestemming nodig. Door online je Bonuskaart te activeren en je persoonsgegevens in te vullen stem je in met deelname aan het Mijn Bonus-programma.

Afmelden voor het Mijn Bonus-programma

Je kunt je deelname aan het Mijn Bonus-programma op elk moment stopzetten door je op www.ah.nl/mijn af te melden voor het Mijn Bonus-programma. Wij zullen dan alle gegevens die je bij je inschrijving voor het Mijn Bonus-programma hebt opgegeven, verwijderen en deze gegevens niet meer analyseren, tenzij we deze gegevens nog nodig hebben voor het leveren van een extra Service waar je nog voor bent aangemeld.

Je instellingen

Je kunt je inschrijving voor het Mijn Bonus-programma op onderdelen aanpassen aan je voorkeuren op ah.nl/mijn. Zo kun je aangeven geen persoonlijke aanbiedingen of bedankjes te willen ontvangen en je afmelden voor de Sleutelservice. Je kunt daar verder je Bonuskaart koppelen aan je Air Mileskaart (of dit ongedaan maken), en je aan- of afmelden voor het ontvangen van een verjaardagsverrassing en de AH nieuwsbrieven met de algemene Bonusaanbiedingen. Lees meer

Voor welke doelen verwerken wij je gegevens?

Wanneer je je inschrijft voor het Mijn Bonus-programma door je Bonuskaart online te activeren, verwerken wij je gegevens voor de volgende doelen:

1. om op basis van jouw gegevens, instellingen en aankopen specifiek op jou afgestemde (Mijn Bonus-)aanbiedingen, bedankjes, verjaardagsverrassingen, acties en relevante informatie te sturen voor producten en/of diensten van Albert Heijn Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Indien je je inschrijft voor het Mijn Bonus-programma, kunnen wij de aankopen die je hebt gedaan in onze AH winkels, de Online Winkel van Albert Heijn, je websitebezoekgegevens en de gegevens en instellingen die je hebt opgegeven toen je je inschreef voor het Mijn Bonus-programma analyseren om je additionele specifiek op jouw voorkeuren afgestemde mailings te sturen met (Mijn Bonus-)aanbiedingen, bedankjes, acties en relevante informatie. Dit kunnen bijvoorbeeld extra Bonuskortingen of Air Miles aanbiedingen zijn op producten die je vaak koopt of op producten waarvan we verwachten dat die je aan zullen spreken op basis van producten die je vaak bij ons koopt, wat je op onze website bekijkt en aankopen van andere klanten die vergelijkbare producten hebben gekocht. Als we zien dat je vaak online producten bestelt, kunnen we bijvoorbeeld ook korting geven op de bezorgkosten. De persoonlijke aanbiedingen versturen we gemiddeld 2x per week per e-mail en soms per post. Ook worden persoonlijke aanbiedingen getoond via de AH Website en in je AH Apps. Vervolgens kun je in onze AH winkels, de Online Winkel van Albert Heijn of de AH Fotoservice met gebruik van je Bonuskaart of een speciale code de persoonlijke aanbiedingen verzilveren.

Indien je dit aangeeft bij je inschrijving voor het Mijn Bonus-programma, sturen we je een verrassing rond je verjaardag. Om ervoor te zorgen dat wij een verrassing kiezen die specifiek aansluit bij jouw voorkeuren, kunnen wij de aankopen die je hebt gedaan in onze AH winkels, de Online Winkel van Albert Heijn, en je websitebezoekgegevens analyseren.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om de persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen, analyseren we op het moment van activering van je Bonuskaart de daarmee gedane aankopen en je websitebezoekgegevens van de voorafgaande 3 maanden zoals:

 • de specifieke producten die je koopt bij Albert Heijn
 • het bedrag dat je per keer besteedt bij Albert Heijn
 • de plaats en tijd waarop je een aankoop doet en via welk kanaal je dat doet (bijv. in een winkel, online via ah.nl of Appie op je smartphone)
 • wat je op onze website bekijkt
 • wat je in onze nieuwsbrieven aanklikt

Verder verwerken we je Bonuskaartnummer en de gegevens die je aan ons hebt opgegeven zoals je naam, geslacht, adres, woonplaats, e-mailadres, instellingen en geboortedatum. Je geboortedatum verwerken we om te controleren of we je aanbiedingen voor alcoholische dranken mogen doen en (als je daarvoor kiest) een verrassing te sturen rond je verjaardag.

Indien jij bij je Mijn ah.nl profiel of inschrijving voor het Mijn Bonus-programma je Bonuskaartnummer opgeeft, wordt dit nummer opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel. Je kunt zelf bepalen voor welke (online) diensten van Albert Heijn je je Bonuskaartnummer nog meer wilt laten doorvoeren. Lees hier meer over welke gegevens we verwerken voor je Mijn ah.nl profiel.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Vanaf ingebruikname van je nieuwe Bonuskaart verzamelen we je aankoopgegevens en je websitebezoekgegevens. Deze gebruiken we uitsluitend voor het maken van geaggregeerde trendanalyses. Indien je je Bonuskaart activeert, gaan we vanaf dat moment persoonlijke aanbiedingen doen. Daarvoor analyseren we je aankoop- en websitebezoekgegevens over de laatste 3 maanden vóór activering. Dit kan een kortere periode zijn als je je Bonuskaart net in gebruik hebt genomen, omdat we van de periode voor ingebruikname dan geen aankoop- en website bezoekgegevens hebben. Uiteindelijk analyseren we je aankoop- en websitebezoekgegevens over een periode van maximaal 27 maanden. Hierna worden deze gegevens onomkeerbaar versleuteld en kunnen we je aankoop- en websitebezoekgegevens niet meer herleiden tot je Bonuskaartnummer en je naam, adres en woonplaatsgegevens.

Wij bewaren je geboortedatum voor dit doel totdat je de instelling om een verjaardagsverrassing te ontvangen wijzigt in je Mijn ah.nl profiel of je afmeldt voor het Mijn Bonus-programma. Je geboortedatum wordt dan gewist tenzij we je geboortedatum nog nodig hebben voor een andere dienst van Albert Heijn waarvoor je je hebt ingeschreven.

 

2. binnen het Mijn Bonus-programma kun je ervoor kiezen om je Air Mileskaartnummer te koppelen aan je Bonuskaart zodat je gemakkelijker Air Miles kunt sparen en extra spaar- en inwisselmogelijkheden krijgt Lees meer

Als je Air Miles bij Albert Heijn spaart of inwisselt, verwerken wij je gegevens (optioneel) ook nog als je bijvoorbeeld een vraag stelt aan onze klantenservice over je Air Milessaldo.Lees meer

Wat houdt dit doel in?

Binnen het Mijn Bonus-programma kun je ervoor kiezen om je Air Mileskaartnummer te koppelen aan je Bonuskaart. Door deze koppeling kun je tevens Air Miles sparen en inwisselen met je Bonuskaart. Verder kom je in aanmerking voor extra spaar - en inwisselmogelijkheden. Je Air Miles kaartnummer wordt opgeslagen binnen je Mijn ah.nl profiel. Je kunt er vervolgens zelf voor kiezen of je tevens Air Miles wilt gaan sparen als je online boodschappen doet in de Online Winkel van Albert Heijn. Lees hier meer over welke gegevens we verwerken voor je Mijn ah.nl profiel.

Wij registreren je Air Mileskaartnummer en de Air Miles bij die je hebt gespaard en ingewisseld bij Albert Heijn en geven deze gegevens door aan het bedrijf Loyalty Management Netherlands B.V. (LMN), dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de Air Miles. In bijzondere gevallen kunnen wij je gegevens ook voor andere doelen verwerken. Klik hier voor meer informatie.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer je je Air Mileskaartnummer hebt gekoppeld aan je geactiveerde Bonuskaart, dan verwerkt Albert Heijn je Air Mileskaartnummer, de Air Miles die je hebt gespaard bij Albert Heijn, de Air Miles die je hebt ingewisseld bij Albert Heijn en het moment waarop wij de door jou gespaarde/ingewisselde Air Miles hebben doorgegeven aan LMN. In bijzondere gevallen kunnen wij ook over je naam en/of adresgegevens beschikken. Klik hier voor meer informatie. Voor het selecteren van de extra spaar- en inwisselmogelijkheden analyseren we je aankoop- en websitebezoekgegevens. Klik hier voor meer informatie.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je Air Miles gegevens voor dit doel totdat je besluit je koppeling met je geactiveerde Bonuskaart ongedaan te maken in je Mijn ah.nl profiel of je daar afmeldt voor het Mijn Bonus-programma. Je Air Miles gegevens zelf blijven onbeperkt bewaard. Klik hier voor meer informatie.

3 Als je met ons communiceert via social media

De AH Website en AH Online Services delen via social media

Indien je ervoor kiest de AH Website of AH Onlines Services te delen via social media, zoals Youtube, Facebook en/of Twitter, dan zullen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina's. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van Albert Heijn en dit Privacy- en cookiebeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

Onze social media pagina's

Wij zijn actief op verschillende social media platforms, zoals Twitter, Youtube en Facebook. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina's (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je ontvangen (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht). Hoe wij met je gegevens omgaan, staat beschreven in de Albert Heijn Facebook Privacyverklaring, dat in aanvulling geldt op (i) dit privacybeleid en (ii) de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van Facebook. Albert Heijn raadt je aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van Facebook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van Albert Heijn.

4 Maken wij gebruik van cookies?

De AH Website en de AH Apps gebruiken cookies. Een cookie is een techniek die informatie verzamelt en gebruikt. Het is een klein tekstbestand dat wij naar je browser sturen, zodat wij je browser automatisch kunnen herkennen bij een herhaald bezoek aan de AH Website of gebruik van AH Apps. Cookies kunnen gegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van de AH Website en de AH Apps, zoals welke pagina's zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Wanneer je gebruik maakt van de AH Website en de AH apps, stuurt de cookie informatie terug aan ons.

Met behulp van cookies willen wij jouw gebruikservaring op onze AH Website verbeteren. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op onze website. Daarnaast plaatst Albert Heijn cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de AH Website, de Online Winkel van Albert Heijn, de AH Fotoservice en de AH Apps. Hierdoor ben je bijvoorbeeld in staat je boodschappen in het winkelwagentje te plaatsen en de inhoud van het winkelwagentje te bekijken. Ook kan Albert Heijn dankzij cookies bijvoorbeeld zien hoe vaak de AH Website door bezoekers wordt bekeken.

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de AH Website of de AH Apps gebruikmaken.

Het gebruik van cookies is veilig. Cookies slaan geen gegevens op zoals jouw telefoonnummer of e-mailadres, waardoor het mogelijk zou worden om jou via die kanalen te benaderen. Noch wordt er met behulp van cookies een profiel opgebouwd dat tot een persoon te herleiden is.

Meer informatie over de cookies die gebruikt worden door de AH website of de AH Apps

- Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te kunnen bezoeken en om gebruik te kunnen maken van de diensten die onze website biedt.

- Cookies voor gebruikersgemak, service en kwaliteit

Deze cookies zijn bedoeld om de bezoeker gemak te bieden bij het bezoeken van onze website. Het levert een betere service en hogere kwaliteit van je bezoek op. Dit type cookie onthoudt bijvoorbeeld of een bepaalde melding al aan jou is getoond, zodat je deze niet nogmaals te zien krijgt.

- Tracking cookies (statistiek en analyse)

Deze cookies meten het gebruik van onze website. Deze statistieken geven ons inzicht in onder meer hoe vaak onze website bezocht wordt en welke onderdelen van onze website bezoekers het meest interessant vinden. Dit doen wij om onze website continu te kunnen verbeteren en het bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

- Social media cookies

Deze cookies maken het mogelijk om de inhoud van onze website te delen via social media. Deze cookies worden niet door ons geplaatst, maar door de social media partijen zelf. Wanneer je op onze website een social media button aanklikt, zal een social media cookie worden geplaatst. De social media partij kan je dan herkennen op het moment dat je een deel van onze website of een video wilt delen. Voor de social media cookies die via onze website worden geplaatst verwijzen wij naar de website en voorwaarden van deze partijen. Albert Heijn heeft geen invloed op deze voorwaarden van derden.

- Affiliate cookies

Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke advertentie (bijvoorbeeld een banner of tekstlink) leidt tot een aankoop, zodat degene die deze advertentie heeft getoond (de affiliate), hiervoor een beloning kan ontvangen.

5 Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Albert Heijn schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals drukkerijen en e-mail en postverwerkers). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Albert Heijn en heeft Albert Heijn de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Uitsluitend indien Albert Heijn hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Albert Heijn zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

6 Hoe beveiligen wij je gegevens?

Albert Heijn gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) en de Standard of Good Practice for Information Security (ISF, 2011).

7 Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Albert Heijn over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar:

Albert Heijn afdeling Bonuskaart Antwoordnummer 250 1500 VC Zaandam

Als je je hebt ingeschreven voor het Mijn Bonus-programma of als je je hebt aangemeld voor online bestellen in de Online Winkel van Albert Heijn of de Sleutelservice dan vraagt Albert Heijn je om een kopie van je rijbewijs, identiteitskaart, of paspoort mee te sturen bij je verzoek.

Als je een gewone Bonuskaart hebt zonder deel te nemen aan het het Mijn Bonus-programma, kunnen we je niet identificeren en kunnen we je dan ook geen inzage verlenen. Dit kan wel als Albert Heijn over aanvullende identificerende gegevens van je beschikt, bijvoorbeeld als je een Mijn ah.nl profiel hebt. In dat geval zullen we je vragen om bepaalde bij ons bekende gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld je Mijn ah.nl inlognaam), zodat wij kunnen controleren of jij inderdaad degene bent aan wie de Bonuskaart of de gegevens toebehoren.

Via je Mijn ah.nl profiel (ah.nl/mijn) kun je je persoonsgegevens inzien of wijzigen. Ook kun je daar aangeven dat je geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over producten en/of aanbiedingen.

Als je geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over producten en/of (persoonlijke) aanbiedingen, dan kun je dat ook aangeven door een verzoek op te sturen naar het hierboven genoemde postadres of door contact op te nemen met de Albert Heijn Klantenservice via ah.nl/klantenservice of door te bellen naar 0800-0305. De Albert Heijn Klantenservice kan je dan helpen bij het aanpassen van je Mijn ah.nl profiel (ah.nl/mijn).

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen met de afdeling Albert Heijn Klantenservice via ah.nl/klantenservice of door te bellen naar 0800-0305. De Albert Heijn Klantenservice kan je dan helpen bij het aanpassen van je Mijn ah.nl profiel (ah.nl/mijn).