100% kwaliteitsgarantie*

Gratis verzending vanaf 30 euro

Gekoeld bezorgd

  • home
  • Algemene voorwaarden AH Vakslager

Algemene voorwaarden AH Vakslager

AH Vakslager is een handelsmerk van Albert Heijn B.V. (KvK-nummer 35012085), Provincialeweg 11 te (1506 MA) Zaandam. Albert Heijn B.V. voert AH Vakslager (www.ah.nl/vakslager) uit. Via AH Vakslager worden producten door Albert Heijn B.V. aangeboden en is het mogelijk deze producten bij Albert Heijn B.V. te bestellen.

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AH Vakslager en op elke tot stand gekomen (koop)overeenkomst via AH Vakslager tussen AH Vakslager en consument.

1.2. Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk af.

1.3. Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze online zijn aangepast en u een nieuwe bestelling bij ons plaatst.

2. Bestelling en website

2.1. Op alle online diensten en leveringen van AH Vakslager is het privacybeleid van toepassing dat u kunt vinden op www.ah.nl/privacy.

2.2. De informatie op de website van AH Vakslager wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de website aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons dat telefonisch meldt via 0800 - 0305. De klantenservice van AH Vakslager zorgt ervoor dat uw melding zo goed mogelijk wordt afgehandeld.

2.3. Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

2.4. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend logo's, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Albert Heijn B.V., of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

3. De overeenkomst(en)

3.1. Door een bestelling te plaatsen via AH Vakslager sluit u een koopovereenkomst met AH Vakslager voor de aanschaf van de bestelde producten.

3.2. AH Vakslager kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien AH Vakslager op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden AH Vakslager niet.

4. Bezorging

4.1. Op maandag t/m donderdag voor 15.00 uur afgeronde en betaalde bestellingen, en zullen in de meeste gevallen de volgende dag worden bezorgd tussen 17.00 – 22.00 uur. Bestellingen die op vrijdag voor 13.00 uur worden afgerond en betaald, worden in de meeste gevallen op zaterdag tussen 8.00 en 13.00 uur bezorgd. Bestellingen die op zaterdag en zondag afgerond zijn en betaald, worden in de meeste gevallen op dinsdag tussen 17.00 – 22.00 uur bezorgd. AH Vakslager kan bezorgtijden van de producten helaas niet garanderen. U kunt ons dus niet aanspreken op een te late levering.

4.2. Bij het plaatsen van een bestelling kan er geen bezorgmoment worden gekozen. Echter, op het moment dat u van onze vervoerder PostNL een e-mail ontvangt op het opgegeven e-mailadres met een Track & Trace-code, kunt u via een link in deze e-mail het bezorgmoment verzetten naar een andere dag.

4.3. Wij verzoeken u om op het door u gekozen bezorgmoment aanwezig te zijn op het door u opgegeven adres om de producten in ontvangst te nemen. De producten worden aangeboden op het aangegeven adres door onze vervoerder. Indien op dat adres niemand thuis blijkt te zijn, dan wordt diezelfde dag geprobeerd om de producten bij de buren af te geven. Wanneer dit niet lukt, worden de producten de volgende dag opnieuw eerst op het aangegeven adres aangeboden en zo nodig daarna bij de buren. Als de producten dan nog steeds niet bezorgd kan worden, ontvangt u daarvan bericht.

5. Prijzen, bezorgkosten en betaling

5.1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

5.2. Voor de bezorging van uw bestelling brengen wij kosten aan u in rekening. Deze kosten bedragen €4.95 voor bezorging op maandag t/m zaterdag. Indien u meerdere producten per bestelling koopt, dan betaalt u slechts éénmaal de genoemde bezorgkosten. Een bestelling met een bestelwaarde van €30 of hoger, wordt kosteloos bezorgd.

5.3. Indien u een kortingscode van AH Vakslager hebt gekregen, dan kunt u deze, na het selecteren van de te bestellen producten en het invoeren van de verzendgegevens, in de winkelmand van de website van AH Vakslager invoeren en toevoegen. De waarde van een geldige kortingscode wordt direct verrekend in het totaalbedrag. Er kan maximaal één kortingscode per winkelmand worden ingevoerd.

5.4. Indien AH Vakslager na voltooien van een bestelling door u, om welke reden dan ook, niet in staat is om de door uw verschuldigde vergoeding voor de bestelde producten en de bezorging te incasseren en u ook na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de uitstaande vergoedingen voor de producten en bezorging te voldoen, is AH Vakslager (aldus Albert Heijn B.V.) gerechtigd de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Albert Heijn B.V. gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van u. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

6. Klantkaarten

6.1. Over de waarde van uw bestelling ontvangt u geen Air Miles of bonus. Overige klantkaarten kunnen ook niet worden gebruikt bij aankopen via AH Vakslager.

7. Wederverkoop

7.1. Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

8. Klantenservice

8.1. Voor vragen, opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met ons opnemen via een van de volgende kanalen:

  • WhatsApp: 06-83542625
  • Telefoon: 0800-0305 (gratis)
  • E-mail: info@ah.nl
  • Facebook: facebook.com/AlbertHeijn

9. Geschillen

9.1. Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.