Een afbeelding van Glade Electric scented oil houder relaxing zen

2+2

gratis

Glade Electric scented oil houder relaxing zen

20 mlNormale prijs per LT 299,50

vanaf maandag

5.99
20 ml

Glade electric scented oil relaxing zen houder geeft een comfortabele geur van verse appel, bloemen en rustgevende sandelhout.

 • Stel zelf uw geurniveau in: kies 1 van de 5 niveau's
 • Tot 120 dagen geurafgifte
 • Geur verrijkt met essentiele olien
 • Houder inclusief relaxing zen navulling

Omschrijving

 • Electric scented oil - Relaxing Zen

Extra informatie

Gebruiksaanwijzing: 1. Draai de stekker van de houder, indien nodig. 2. Verwijder de dop van het parfumflesje en plaats deze in de houder. 3. Plaats de houder altijd verticaal in het stopcontact. Bewaar de navulling altijd rechtop. Lees de belangrijke veiligheidsinstructies op de verpakking 4. Pas de geurintensiteit van de houder aan naar de gewenste instelling. Was je handen na gebruik. Geniet tot 120 dagen van de geur (op lage stand/12 uur gebruik)

Inhoud en gewicht

20 Milliliter

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

 • Papier en/of hout van gecertificeerde herkomst

 • Recyclebaar

 • Conformité Européenne (CE) – EU Conformance

Nooit een ander electrisch apparaat of draad of verlengsnoer in een stopcontact dat zich boven de verdamper bevindt, steken. Bewaar de veiligheidsinstructies op de verpakking, gedurende het gebruik van dit product. Indien er vloeistof gemorst zou worden, onmiddellijk schoonmaken. Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen. 1. Draai, indien nodig, de elektrische stekker van de houder 2. Draai de dop van het parfumfesje en plaats deze in de houder 3. Steek de houder rechtop in het stopcontact. Houd het parfumfesje altijd rechtop. Lees de belangrijke veiligheidsinstructies 4. Stel de intensiteit van de elektrische houder in op de gewenste stand. Was uw handen na gebruik. Geniet tot 120 dagen van de geur (op een lage stand van 12 uur gebruik).

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: Instructies in verband met mogelijk brandgevaar, giftigheid, elektrische schokken of verwondingen. LEES AANDACHTIG ALVORENS TE GEBRUIKEN EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. WAARSCHUWING: bij gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd gevolgd worden, waar onder ook de volgende: LET OP: Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis indien onder toezicht of instructie over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en wanneer zij de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en onderhoud door de gebruiker dient niet door kinderen uitgevoerd te worden zonder toezicht. Voor gebruik in alle veiligheid: enkel goed werkende stopcontacten gebruiken waar het apparaat goed geventileerd wordt en niet in contact kan komen met dekbed, deken of ander materiaal. Niet gebruiken met verdeel- of multistekkers of adaptors. Nooit in water onderdompelen. Houdt het stopcontact boven de stekker vrij. Het apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt met de aanbevolen navulling. Het gebruik van andere substanties kan leiden tot vergiftiging of brandgevaar. BUITEN HET BEREIK VAN HUISDIEREN HOUDEN. Deze instructies zijn ook beschikbaar op internet www.scjproducts.info

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • Bevat: linalool; 4-tert-butylcyclohexylacetaat; isoeugenol. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Bevat: citronellol; 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyd; geraniol; alfa-methyl-1,3-benzodioxool-5-propionaldehyd; fenylaceetaldehyd; isocyclocitral; 3-(4-tert-butylfenyl) propionaldehyd; 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadieen- 1-yl)-2-buteen-1-on; allyl-3-cyclohexylpropionaat; 1-(1,2,3, 4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethaan- 1-on; (R)-p-mentha-1,8-dieen; 2,4-dimethylcyclohex-3- een-1-carbaldehyd. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Beschermende handschoenen dragen.
 • Nooit een ander electrisch apparaat of draad of verlengsnoer in een stopcontact dat zich boven de verdamper bevindt, steken. Bewaar de veiligheidsinstructies op de verpakking, gedurende het gebruik van dit product. Indien er vloeistof gemorst zou worden, onmiddellijk schoonmaken. Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen.
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Leverancier

SC Johnson Benelux - Consumentenvoorlichting Nederland
Postbus 22 - 3640AA Mijdrecht
0800 0200 333infoNL@scj.comhttps://www.scjproducts.info

63662