AH Toiletblok green fresh

40 gPrijs per KG 19,75
0.79
40 g

Ah vast toiletblok BOS houdt het toilet wekenlang schoon en fris bij elke spoelbeurt.

  • Met een heerlijk frisse geur
  • Reinigt het toilet bij iedere spoeling
  • Zonder gevaar voor septische putten

Omschrijving

Extra informatie

Gebruiksaanwijzing: hang de houder aan de rand van het toilet. Folie niet verwijderen, deze lost na enkele spoelingen vanzelf op. De houder kan eenvoudig nagevuld worden met Ahvast toiletblok navulling.

Inhoud en gewicht

40 Gram

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij onwel voelen een arts raadplegen.

505613