Een afbeelding van Glade Sense & spray snowy frosty air navulling

Glade Sense & spray snowy frosty air navulling

18 mlPrijs per LT 266,11
4.79
18 ml

Met de Glade sense en spray navulling - snowy frosty air, geniet je deze winter thuis van de geur van eucalyptus en warm cedar hout.

  • Navulling snowy frosty air voor Glade sense en spray
  • Geur verrijkt met essentiele olien
  • Sense en spray maakt gebruik van een bewegingssensor
  • Een heerlijke geur wanneer je het nodig hebt

Omschrijving

  • GLADE SENSE & SPRAY NAVUL SNOWY FROSTY AIR

Inhoud en gewicht

18 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Zeer licht ontvlambare aerosol.Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschrijftenVerwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht

884057