Een afbeelding van Robijn Klein en krachtig color zwitsal

Robijn Klein en krachtig color zwitsal

34 wasbeurten
15.89
34 wasbeurten

Robijn klein en krachtig collections Zwitsal color vloeibaar wasmiddel houdt kleding lang mooi en fris, met een heerlijk milde Zwitsal geur.

  • Robijn Zwitsal color wasmiddel houdt gekleurde kleding lang mooi en fris
  • Klein en krachtig met pro-fragrance technologie en de milde geur van zwitsal
  • Extra geconcentreerd wasmiddel, dus beter voor het milieu
  • Dit vloeibaar wasmiddel is speciaal voor de gekleurde en bonte was

Omschrijving

Extra informatie

Robijn klein en krachtig collections Zwitsal color vloeibaar wasmiddel, met milde Zwitsal geur, heeft een unieke formule die speciaal is ontwikkeld voor de gekleurde en bonte was. Het wasmiddel met color serum zorgt ervoor dat je favoriete gekleurde en bonte kleding lang mooi blijft. De pro-fragrance technologie houdt je kleding langer fris. Robijn klein en krachtig collections Zwitsal vloeibaar wasmiddel is een perfecte geurmatch met Robijn Zwitsal wasverzachter.

Inhoud en gewicht

34 Gebruik. 1.19 Liter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

INGREDIËNTEN: 5-15%: Anionogene oppervlakte-actieve stoffen. <5%: Niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, Polycarboxylaten, Fosfonaten, Enzymen, Zeep, Parfum, Methylisothiazolinone, Octylisothiazolinone

Gebruiksaanwijzing: Gebruik 35 ml voor Standaard was (4-5kg), 52 ml voor Grote of sterk bevuilde was (6-8kg), 17 ml voor 5 L water (handwas). Wastips: • Voor alle water hardheden, gebruik bovenstaand doseringsadvies. • Voor alle bonte en gekleurde was op 15-30-40°C. • Lees het wasetiket in de kleding. Licht- en donkergekleurd wasgoed niet samen wassen. Nieuwe gekleurde kleding eerst apart wassen, of controleren op kleurafgifte. • Dit wasmiddel kunt u voor alle textielsoorten gebruiken, behalve voor wol en zijde. Gebruik hiervoor Robijn Wol en Fijn. • Voorwassen is niet nodig.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. Verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften

Leverancier

Unilever Nederland, Robijn
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam

825902