Een afbeelding van Kiwi Sneaker cleaner stap 1

Kiwi Sneaker cleaner stap 1

per stuk
4.99
per stuk

Kiwi sneaker cleaner heeft een krachtige formule om witte schoenen, suede schoenen en tennisschoenen schoon te maken.

  • Stap 1 van het 3 Kiwi sneaker Care stappenplan
  • Verwijdert vlekken, vuil en zout

Omschrijving

Inhoud en gewicht

75 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactienzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij aanhoudende ooginrritatie:een arts raadplegen.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Veroorzaakt emstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht

736605