Een afbeelding van Kiwi Sneaker cleaner stap 1

Kiwi Sneaker cleaner stap 1

per stuk
4.99
per stuk

Kiwi sneaker cleaner heeft een krachtige formule om witte schoenen, suede schoenen en tennisschoenen schoon te maken.

  • Stap 1 van het 3 Kiwi sneaker Care stappenplan
  • Verwijdert vlekken, vuil en zout

Omschrijving

Inhoud en gewicht

75 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht

736605