Een afbeelding van Steradent Reinigingstabletten active fresh

Steradent Reinigingstabletten active fresh

60 stuks
4.49
60 stuks

De steradent active fresh formule activeert duizenden microbellen die ervoor zorgen dat de actieve zuurstof alle delen van de gebitsprothese bereikt en 99,9% van de bacterien doodt.

  • Doodt 99,9% van de bacterien
  • Geschikt voor volledige en gedeeltelijke protheses
  • Vormt geen risico voor metalen onderdelen en veroorzaakt geen corrosie
  • Verwijdert tandplak en aanslag

Omschrijving

  • Diepe reiniging in slechts 3 minuten.
  • Verwijdert tandplaque en 99,9% van bacteriën.
  • Buiten het bereik van kinderen en zorgbehoevende ouderen houden.

Inhoud en gewicht

60 Stuks

60 Tabletten

Kenmerken

  • Schadelijk

  • Conformité Européenne (CE) – EU Conformance

Ingrediënten

Ingrediënten: Sodium bicarbonate, potassium caroate, citric acid, sodium carbonate peroxide, sodium sulfate, sodium carbonate, PEG-150, malic acid, sodium dodecylbenzenesulfonate, PEG-90, aroma, TAED, CI 28440, CI 42090

Gebruik Steradent Active Fresh 3 min. tweemaal per dag, voor een perfect schone prothese. Instructies voor gebruik 1. Spoel de gebitsprothese af. Leg een tablet Steradent Active Fresh 3 min. en uw prothese in een glas. Sluit goed af met dop na gebruik. 2. Vul met warm water totdat de gebitsprothese onder water staat en laat 3 minuten inweken. Gebruik geen kokend water direct uit de waterkoker, omdat dit de gebitsprothese beschadigt. 3. Poets en spoel de gebitsprothese grondig met water voor het dragen. Gooi na gebruik de oplossing weg en spoel het glas om. De verpakking bewaren voor toekomstig gebruik.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H315:Veroorzaakt huidirritatie.H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.EUH208:Bevat Potassium Persulfate. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.P264:Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Op een koele en droge plaats bewaren.

Leverancier

RB NL Brands B.V.
Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, NL
+31 (0) 235 58 45 01

734269