2+1

gratis

Dreft Platinum plus vaatwastabletten regular

43 stuks

vanaf maandag

Alle varianten*, combineren mogelijk

19.99
43 stuks

Dreft vaatwascapsules breken niet alleen hardnekkige voedselresten af. Maar helpen de dofheid te verwijderen die in de loop der tijd is opgebouwd, om de oorspronkelijke glans van uw vaat te herstellen.

  • De beste reiniger voor hardnekkige voedselresten die uw vaat laat glanzen
  • Breekt zelfs hardnekkige voedsel- en vetresten af
  • Verwijdert de dofheid om de oorspronkelijke glans te herstellen
  • Met platinum plus quickwash-functie

Omschrijving

Inhoud en gewicht

43 Stuk. 43 Stuks

Kenmerken

  • Corrosief

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Buiten het bereik van kinderen houden.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

733488