Een afbeelding van AH Toiletreiniger extra power dennengeur

AH Toiletreiniger extra power dennengeur

0,75 lPrijs per LT 0,99
0.74
0,75 l

Ah toiletreiniger extra power is een krachtige reiniger en ontkalker voor het gehele toilet.

  • Met krachtige antikalk formule
  • Ruikt heerlijk fris en werkt langdurig
  • Speciaal ontwikkeld om de meest hardnekkige kalkaanslag op te lossen

Prijsfavoriet

Omschrijving

  • Toiletreiniger extra power

Inhoud en gewicht

750 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

  • Schadelijk

  • A.I.S.E 2010

Ingrediënten

AH Toiletreiniger extra power bevat o.a. de volgende
Ingrediënten:
Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen <5%.
Parfums.

Samenstelling

AQUA, HYDROCHLORIC ACID, PEG-2 OLEAMINE, PARFUM, CETRIMONIUM CHLORIDE, C12-18 PARETH-7, CI 42080

om te openen, de twee gemarkeerde delen van de dop samendrukken en losschroeven. De fles omdraaien en indrukken om het product onder de randen en op de wanden van de toiletpot aan te brengen.15 minuten laten inwerken. De fles goed sluiten na gebruik. Zonder gevaar voor septische putten in de normale gebruiksomstandigheden. Voor optimale efficiëntie, het product 2 à 3 keer per week gebruiken.

Gevarenaanduiding

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Inademing van rook vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval (BE) of weggooien bij restafval (NL).

Leverancier

Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nlhttps://www.ah.beNL 0800-0305 / BE 0800-77705

733455