Sun All in 1 normaal vaatwastabletten

62 stuks
19.99
62 stuks

Sun all in 1 vaatwastabletten voor een hygienisch en schoon resultaat normaal met pure clean technology 62 tabs.

  • Sun all in 1 vaatwastabletten met pure clean technology
  • Sun vaatwastabletten reinigen zelfs de meest hardnekkige vlekken
  • Voor een hygienisch en schoon resultaat
  • Met Sun all in 1 vaatwastabletten is voorspoelen niet nodig

Omschrijving

Extra informatie

Sun all in 1 vaatwastabletten zorgen voor een smetteloos resultaat in een handomdraai. Met de pure clean technology ben je nu verzekerd van uitstekende vet- en vlekverwijdering, een hygienisch schone vaat, hoef je niet voor te spoelen en wordt je machine ook gereinigd. Niet alleen je vaatwasmachine is gebaat bij het gebruik van een Sun all-in-1 vaatwastablet, maar het milieu ook. Het is de missie van Sun om jaar op jaar betere producten te ontwikkelen en tegelijkertijd de invloed op het milieu te verminderen. Sun zet zich constant in om een betere balans te vinden tussen reinigingskracht en de impact op het milieu. De vaatwastabletten zijn verpakt in oplosbaar tabletfolie. Dit is 100% oplosbaar in water, je kunt de folie dus gewoon om het tablet laten zitten. Bij het gebruik van classic tabletten dien je nog zout en spoelglans toe te voegen. Deze heb je nu niet meer nodig, want deze ingredienten zitten al in Sun all-in-1 vaatwastabletten. Het toegevoegde zout zorgt ervoor dat het water gedurende het proces wordt verzacht en er geen kalkaanslag op het glaswerk ontstaat en de spoelglans zorgt voor een streeploos resultaat. Een vaatwastablet is voldoende om je vaat heerlijk fris te laten ruiken. Wist je dat afwassen met de machine doorgaans minder water verbruikt dan afwassen met de hand? moderne vaatwassers verbruiken slechts 10 a 15 l water per afwas. Bij afspoelen en afwassen met de hand wordt al gauw meer water gebruikt. Vergeet niet dat uit een stromende kraan al snel 10 l water per minuut komt. Nog enkele tips om uw energie- en watergebruik te beperken: 1) laat de vaatwasser enkel draaien wanneer hij vol is, 2) kies voor een a-merk vaatwasser, 3) kies voor Sun producten. Deze zijn fosfaatvrij en dus wordt er rekening gehouden met het milieu. Bovendien zijn de verpakkingen van de tabletten 100% recyclebaar, 4) voorspoelen is niet nodig, 5) gebruik de programmas op lage temperaturen, 55 graden celsius volstaat.

Inhoud en gewicht

62 Stuk. 1085 Gram

Kenmerken

  • Groene Punt

  • Corrosief

Ingrediënten

INGREDIËNTEN: 5-15%: Anionogene oppervlakte-actieve stoffen <5%: Niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, Polycarboxylaten, Fosfonaten, Optische witmiddelen, Enzymen, Zeep, Parfum . Citronellol, Geraniol, Methylisothiazolinone, Octylisothiazolinone.

Gevarenaanduiding

H315:Veroorzaakt huidirritatie.H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel.H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.EUH208:Bevat Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes [ISO AMBOIS SUPER]. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P273:Voorkom lozing in het milieu.P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen.P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

GEBRUIKSAANWIJZING: - Plaats de tablet in het doseerbakje, vermijd aanraking met natte handen. - Het toevoegen van zout en spoelglans is niet nodig bij deze tabletten. Bij extreem hard water (>35°FH) wordt aanbevolen om Sun zout toe te voegen. - Reinig de sproeiarmen regelmatig en zorg dat deze vrij kunnen draaien. - Plaats alleen vaatwasbestendig materiaal in jouw vaatwasser - geen hout, zilver, aluminium, blik, koper, antiek, handgeschilderd keramiek en bepaalde soorten plastic. - Voor de beste prestaties sluit u de verpakking na elk gebruik altijd opnieuw en bewaart u tabletten uit de buurt van hitte en vocht. GEBRUIKSAANWIJZING: - Plaats de tablet in het doseerbakje, vermijd aanraking met natte handen. - Het toevoegen van zout en spoelglans is niet nodig bij deze tabletten. Bij extreem hard water (>35°FH) wordt aanbevolen om Sun zout toe te voegen. - Reinig de sproeiarmen regelmatig en zorg dat deze vrij kunnen draaien. - Plaats alleen vaatwasbestendig materiaal in jouw vaatwasser

Leverancier

Unilever Nederland B.V.
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam

732791