Een afbeelding van AH Toiletblok

AH Toiletblok

4 stuksPrijs per KG 9,94
1.59
4 stuks
Prijsfavoriet

Omschrijving

  • Toiletblok multipack

Inhoud en gewicht

40 Gram

160 g / 4 x 40 g e

Kenmerken

  • Corrosief

  • A.I.S.E 2010

Ingrediënten

AH Toiletblok multipack bevat de volgende ingrediënten:Anionogene oppervlakteactieve stoffen. >30%Parfums (LINALOOL, COUMARIN).

Samenstelling

SODIUM SULFATE 7757-82-6 SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE 68411-30-3 WATER 7732-18-5 SODIUM CITRATE 6132-04-3 PARFUM SODIUM C12-18 ALKYL SULFATE 68955-19-1 LINALOOL 78-70-6 COUMARIN 91-64-5 COLORANT BLUE BHT 128-37-0

open de haak van de toiletblokhouder en hang deze onder de rand van het toilet, zodat het toiletblok rechtstreeks in contact kan komen met het spoelwater.

Gevarenaanduiding

Gevaar

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval (BE) of weggooien bij restafval (NL). Bevat 4-TERTBUTYLCYCLOHEXYLACETATE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Leverancier

Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nlhttps://www.ah.beNL 0800-0305 / BE 0800-77705

731447