Een afbeelding van AH Vloeibaar toiletblok oceaan

AH Vloeibaar toiletblok oceaan

165 mlPrijs per LT 9,03

Alleen in de winkel

1.49
165 ml

Omschrijving

  • Vloeibaar toiletblok oceaan

Inhoud en gewicht

165 Milliliter

165 ml / 3 x 55 ml e

Kenmerken

  • Corrosief

  • A.I.S.E 2010

Ingrediënten

Anionic Surfactant n°10, Nonionic surfactants, Perfume, Sodium Benzoate

Samenstelling

Aqua Sodium Lauteth Sulfate Parfum C9-11 Pareth 8 Hydroxyethylcellulose Sodium Citrate Citric acid Sodium benzoate Sodium Hydroxide Denatonium benzoate Colorant

de vulling volledig in de houder duwen, zonder de dop te verwijderen. De houder onder de rand van de toiletpot bevestigen, waar de watertoevoer het sterkst is. Om verstoppingen te voorkomen houder en/of navulling niet door het toilet spoelen. Zonder gevaar voor septische putten

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Let op! Lees het etiket van dit product zorgvuldig door en houd alle informatie op dit etiket beschikbaar gedurende de gehele levensduur van dit product.

Gevarenaanduiding

Gevaar

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

vorstvrij bewaren bij maximaal 40°C, in originele verpakking.

Leverancier

Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nlhttps://www.ah.beNL 0800-0305 / BE 0800-77705

731446