Een afbeelding van WC-Eend Fresh discs refill floral fantasy

WC-Eend Fresh discs refill floral fantasy

36 mlPrijs per LT 83,06

Alleen in de winkel

2.99
36 ml

Fresh discs zijn een toiletgel die direct op toiletpot kleeft voor continue frisheid. Deze toiletreiniger voorkomt kalkaanslag en ziektekiem-herbergende vlekken, met blijvende frisheid.

  • Geeft continue een frisse geur af maar zonder Huls gevuld met bacterien
  • Nieuwe limited edition, multi floral fantasy geur
  • Geniet van een frisse limited edition geur van lotusbloem, munt en pioenroos
  • Helpt kalkaanslag en ziektekiem-herbergende vlekken te voorkomen

Omschrijving

Extra informatie

Voor extra frisheid, gebruik samen met WC Eend floral fantasy action gel.

Wc eend fresh discs helpen uw toilet tot 6 weken schoon en fris te houden.

Inhoud en gewicht

36 Milliliter

Ingrediënten

< = 5% Anionische oppervlakteactieve stoffen, > = 15% and < 30% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, perfume , LINALOOL, CITRONELLOL, Alpha-isomethyl ionone, CITRAL

Samenstelling

< = 5% Anionische oppervlakteactieve stoffen, > = 15% and < 30% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, perfume , LINALOOL, CITRONELLOL, Alpha-isomethyl ionone, CITRAL

GEBRUIKSAANWIJZING - Zorg ervoor dat het toilet schoon is. 1. KLIKKEN. Lijn de grote knop op de gelhouder uit met de gaten op de handgreep. Verwijder de dop en bewaar deze. 2. PLAATSEN. Plaats het open uiteinde van de gelhouder tegen de binnenkant van de toiletpot, op een plek waar water stroomtals je doorspoelt. 3. DRUKKEN. Houd de knop ingedrukt terwijl je de houder tegen de toiletpot duwt totdat de knop kllkt en deze in het volgende gaatje zit. Nietdraaien. 4. DOP SLUITEN. Trek de houder recht terug om een gel disc achter te laten. Plaats de dop stevig terug. Spoel het toilet om de gel disc te activeren.

Gevarenaanduiding

Niet van toepassing

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Na het werken met dit product de banden grondig wassen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIG I FCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Goed toezicht houden op jonge kinderen wanneer ze zieh in de omgeving van de wc-pot bevinden. Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Buiten bereik van kinderen houden.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

731570