50%

korting

Airwick Freshmatic starterkit lentedauw

250 mlNormale prijs per LT 27,96
6.99
3.49
250 ml

De Air Wick pure automatische geurverspreider - lentedauw geeft een frisse geur in je huis. Bevat de nieuwe 24/7 odour stop technology. Tot maximaal 70 dagen lang een frisse geur.

  • Neutraliseert geurtjes en laat je woning fris ruiken
  • Verspreid een continu parfum gedurende maximaal 70 dagen
  • Geur van lentedauw
  • Bevat 1 gadget, 1 navulling en 1 aa batterrij

Omschrijving

Extra informatie

De Air Wick pure automatische geurverspreider - lentedauw geur versterkt je huis met speelsheid en roept de hoop en vreugde op van een verjongende natuur, met nieuw 24/7 odour stop technology. Geschikt voor alle kamers in je huis om een frisse geur af te geven. Verspreid de geur maximaal 70 dagen lang op de laagste stand. De navullingen voor de Air Wick automatische geurverspreider kunnen afzonderlijk worden gekocht.

Inhoud en gewicht

250 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

Gevarenaanduiding

EUH208:Bevat Hexyl Cinnamal and tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Kan een allergische reactie veroorzaken.H222:Zeer licht ontvlambare aerosol.H229:Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

731440