Een afbeelding van Steradent Reinigingstabletten anti-tandsteen

Steradent Reinigingstabletten anti-tandsteen

60 stuks
4.49
60 stuks

Steradent reinigingstabletten anti-tandsteen zorgen voor een intensieve reiniging voor het kunstgebit dat tandsteen oplost. De tabletten verwijderen 99,9% van de bacterien, tandplak en vlekken.

 • Doodt 99,9% van de bacterien
 • Verwijdert tandplak en vlekken
 • Geschikt voor volledige en gedeeltelijke protheses
 • Vormt geen risico voor metalen onderdelen en veroorzaakt geen corrosie

Omschrijving

 • Verwijdert tandsteen bij het 1ᵉ gebruik.
 • Doodt 99,9% van de bacteriën.
 • Voorkomt vorming van tandsteen.
 • Buiten het bereik van kinderen en zorgbehoevende ouderen houden.

Inhoud en gewicht

60 Stuks

60 tabletten

Kenmerken

 • Schadelijk

 • Groene Punt

 • Conformité Européenne (CE) – EU Conformance

Ingrediënten

Ingrediënten: Citric acid, sodium sulfate, potassium caroate, sodium bicarbonate, PEG-150, sodium carbonate, sulfamic acid, aroma, PEG-90, sodium dodecylbenzenesulfonate, CI 42090

Instructies voor gebruik 1. Spoel de gebitsprothese af. Leg een tablet Steradent Anti-tandsteen en uw prothese in een glas. Sluit goed af met dop na gebruik. 2. Vul met warm water totdat de gebitsprothese onder water staat en laat 10 minuten inweken. Gebruik geen kokend water direct uit de waterkoker, omdat dit de gebitsprothese beschadigt. 3. Poets en spoel de gebitsprothese grondig met water voor het dragen. Gooi na gebruik de oplossing weg en spoel het glas om. De verpakking bewaren voor toekomstig gebruik.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H315:Veroorzaakt huidirritatie.H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.EUH208:Bevat Potassium Persulfate. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.P264:Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Op een koele en droge plaats bewaren.

Leverancier

RB NL Brands B.V.
Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, NL
+31 (0) 235 58 45 01

734258