Een afbeelding van Finish Quantum ultimate vaatwastabletten

Finish Quantum ultimate vaatwastabletten

36 stuks
13.99
36 stuks

Finish quantum ultimate vaatwastabletten bevatten een 3-kamertechnologie en vloeibare powerball om uitstekende schone en glanzende resultaten te leveren. Verwijdert vlekken en ontvet je vaat.

  • De drie oplossende kamers zorgen voor glanzende resultaten
  • Voorkomt watervlekken op je servies
  • Bevat een krachtige reiniging
  • Verwijdert al het vet in de vaat

Omschrijving

Extra informatie

Finish quantum ultimate bevat een unieke 3-kamer-technologie en vloeibare powerball om ultieme clean en shine-prestaties te leveren. De poeder en gel delen van het tablet verwijderen de meest hardnekkige vlekken en ontvetten je vaat. Daarnaast geeft de powerball een uitzonderlijke glans. finish is het meest aanbevolen reinigingsmiddel, op basis van gerenommeerde vaatwasmachine- en glasfabrikanten.

Inhoud en gewicht

500 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk

Ingrediënten

Ingrediënten: 15 - <30 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, 5 - 15% zuurstofbleekmiddelen, 5 - 15% Polycarboxylaten, 5 - 15% Fosfonaten. Bevat Enzymen (Subtilisin, Amylase) Bevat Parfums (Limonene).

Oplosbaar zakje. Lost volledig op tijdens de wasbeurt. Plaats bij elke wasbeurt een tablet in het doseerbakje van de vaatwasmachine. Niet in de bestekmand plaatsen. Gebruik voor de beste resultaten het eco/auto vaatwasprogramma.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

EUH208:Bevat subtilisine. Kan een allergische reactie veroorzaken.H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

RB Hygiene Home Netherlands
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp
+31(0)23 558 45 00

727906