Airwick Geurstokjes Oosterse geranium & rozen

80 mlPrijs per LT 124,88

Alleen in de winkel

9.99
80 ml

De botanica by air wick geurstokjes bevatten ingredienten die op verantwoorde wijze worden geplukt. De geurstokjes zijn niet gestest op dieren en 100% recyclebaar. Gaat tot 45 dagen mee.

  • Bevat ingredienten van natuurlijke oorsprong die op verantwoorde wijze zijn geteeld
  • Bevat geranium die op verantwoorde wijze wordt geplukt
  • Product niet getest op dieren
  • De kartonnen verpakking en glazen potje zijn 100% recyclebaar

Omschrijving

Extra informatie

De natuurlijke rotan stengels verspreiden op subtiele wijze fijne geuren en dit tot 45 dagen lang. Creeer een verwelkomende sfeer thuis met deze betoverende geur en elegant design. Verwen je zintuigen de geur van geranium, gecombineerd met de delicate geur van rozen. De etherische olie van geranium wordt op verantwoorde wijze gewonnen in afrika. De bloemen zijn met de hand geplukt, waardoor ze de frisheid van hun geur behouden.

Inhoud en gewicht

78 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

EUH208:Bevat Linalool, Tetrahydrolinalool, Limonene ,Cyclamen Aldehyde. Kan een allergische reactie veroorzaken.H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P301+P310:Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.P501 - Inhoud/verpakking afvoeren.

727961