Een afbeelding van Air Wick Geurstokjes vetiver

Air Wick Geurstokjes vetiver

80 mlPrijs per LT 124,88

Alleen in de winkel

9.99
80 ml

De botanica by air wick geurstokjes bevatten ingredienten die op verantwoorde wijze worden geplukt. De geurstokjes zijn niet gestest op dieren en 100% recyclebaar. Gaat tot 45 dagen mee.

  • Bevat ingredienten van natuurlijke oorsprong die op verantwoorde wijze zijn geteeld
  • Bevat vetiver die op verantwoorde wijze wordt geplukt
  • Product niet getest op dieren
  • De kartonnen verpakking en glazen potje zijn 100% recyclebaar

Omschrijving

Extra informatie

De natuurlijke rotan stengels verspreiden op subtiele wijze fijne geuren en dit tot 45 dagen lang. Creeer een verwelkomende sfeer thuis met deze betoverende geur en elegant design. Verwen je zintuigen met de frisheid van caribische vetiver in combinatie met de warme geur van sandelhout. De etherische olie van vetiver wordt op verantwoorde wijze gewonnen op het eiland haiti. Vetiver is een speciaal soort gedroogd gras die een warme en elgenate geur afgeeft. De oogst van dit kostbare ingredient draagt bij aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen.

Inhoud en gewicht

78 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

EUH208:Bevat Linalool, Coumarin, Limonene, Piperonal and Ethyl Methylphenylglicidate. Kan een allergische reactie veroorzaken.H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P301+P310:Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

727960